Smak på bestilling

Det er eit mangfald av lokale produsentar i verdarvområdet, nokon produsera for direkte sal, andre til sal gjennom andre verksemder. Det er  òg fleire stadar der ein kan tinge ei skreddarsydd matoppleving eller tinge lokalt produsert mat.

Opplevingar:
Sivle gard, 

Eldhuset Undredal, Tradisjonsmat og visningssenter på bryggja i Undredal.

Skjerdal Stølsysteri og Kafe

Li Gardstun.

Stigen Gard.

Flåm Oppleving.

Midt-Ljøsne Gard i Lærdal

Smalahovetunet på Voss. 

Brandseth Fjellstove. 

Produsentar:
Haugen Gardsmat.

Undredal Stølsysteri.

Rotfesta.

Alm Gard.

Andre utsalsplassar for lokalmat:
Gardsbutikken på Sogn Jord og Hagebruksskule.

Les om våre partnarar