Multikulti Vik Festival

Multikulti Vik Festival vert arrangert for fyrste gong i 2016 av Vik Kommune. Formålet med festivalen er å markera mangfaldet av kulturar ikkje berre i Vik, men i Noreg og i heile resten av verda. Vik Kommune er ein kommune med stor tilflytting og i 2016 var det kring 260 innvandrarar frå heile 20 ulike nasjonar, dette er tal som aukar stadig. Initativet til arrangementet vart teke for å bidra til interaksjon, integrering og for å betre relasjonar både i lokalsamfunnet, i Noreg, og i heile verda. 

 

 

Les om våre partnarar