Fjorden sin dag

Indre Sogn Kystlag feirar kvart år Fjorden sin dag (sentralt kalla Kysten sin dag) helga nærast 9. juni.

Indre Sogn Kystlag er ein organisasjon under Forbundet KYSTEN, som arbeidar for å ta vare på tradisjonar samt fremje kulturverdiane som ligg langs kysten og i fjordane våre. Me markerer Fjorden sin dag med tradisjonelle Sognebåtar og andre tradisjonsbåtar på fjorden, verdiskaping og aktivitetar for store og små i Indre Sogn.

Indre Sogn Kystlag har som målsetjing å verne om tradisjonell bruk av båtar, naust og kaianlegg i og omkring Sognefjorden. Bruk av robåtar er kjernen i kulturbasert friluftsliv ved fjorden og på kysten.

Fjorden sin dag i Aurland er eit samarbeidsprosjekt mellom Indre Sogn Kystlag, Barnas Turlag i Aurland, Aurland Turlag, Njord Kajakk og SNO (Statens Naturoppsyn).

 

(Foto: Kristoffer U. Hansen og Indre Sogn kystlag). 

Les om våre partnarar