E-CO Rimstigen Opp 2019 - informasjon

Ein fantastisk opptur frå Bakka i Nærøyfjorden til Rimstigen 725 m.o.h.

 • I 2019 vert E-CO-Rimstigen opp arrangert laurdag 27. juli.

 • Det vert truleg lagt til rette for parkering på Bakka, men følg med på informasjon på Facebooksida til arrangementet om dette.

 • Start: Turklassen kl. 10.00 – 11.30. Konkurranse kl. 12.30.

  (Kl. 13-14 år kl. 12.20).

 • Startkontingent, konkurranse: kr. 250,- for dei med lisens og kr 280,- for dei som skal ha eingongslisens.

 • Startkontingent, turklasse: kr. 100,-

 • Betalast til konto nr.: 3745 30 41108 ved påmelding. Ta med kvittering.

 • Påmeldingsfrist: 26.07. i konkurranseklassen. Turklassen fram til start.

 • Løype: Bakka – Rimstigen. Høgdeskilnad 725 m. Lengd 2,75 km.

 • Klassedeling konkurranse: 13-14 år, 15-17 år, 18 – 22 år, 23 – 35 år, 35 – 39 år osv.

 • Ikkje garderobar, men toalett. Me anbefalar difor eit forfriskande bad i fjorden etter løpet.

 • Sal av varm og kald mat. Gratis Powerade til alle deltakarane.

 • Premiering: Pengepremie til tre beste kvinner og menn pluss bonus for løyperekord. Deltakarpremie til alle, klassevinnarpremiar og premiar på loddtrekning.

 • Løyperekord herrar: 24.43 (Thorbjørn T. Ludvigsen).
  Løyperekord damer: 29.20 (May Britt Buer).

Klasse 13-14 år har start 10 minuttar føre resten av konkurransefeltet. Dette for at me skal halda oss til NFIF sine reglar for løp i aldersbestemte klassar.

Link til påmelding finn du her.

Link til side på Facebook:  https://www.facebook.com/RimstigenOpp?fref=ts

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med:
Olav Terum,  mob: 994 14 496, e-post: olavterum@gmail.com

 

Unge loparar Rimstigen
Les om våre partnarar