Aurlandsmarknaden

Aurlandsmarknaden vart arrangert  for fyrste gong i 1997. Tankane bak marknadshelga var å «skapa liv og røre på vangen», og å lokka flest mogleg utflytte aurlendingar heim og samstundes få dei lokale aurlendingane til å bli verande i bygda  akkurat den helga.  Sidan 1997 har Aurlandsmarknaden vorte eit fast  innslag om sommaren. 

Besøk Aurland under marknaden - i 2019 går den av stabelen 5 -6.juli!

Gå inn på Aurlandsmarknaden si eiga heimeside for meir informasjon om neste marknadshelg eller besøk dei på facebook der du får oppdateringar jamnleg Aurlandsmarknaden

kvitost og skorakong  aurland naroyfjorden
Les om våre partnarar