Aurlandsmarknaden

Aurlandsmarknaden vart arrangert  for fyrste gong i 1997. Tankane bak marknadshelga var å «skapa liv og røre på vangen», og å lokka flest mogleg utflytte aurlendingar heim og samstundes få dei lokale aurlendingane til å bli verande i bygda  akkurat den helga.  Sidan 1997 har Aurlandsmarknaden vorte eit fast  innslag om sommaren. 

Besøk Aurland under marknaden - i 2017 går den av stabelen 30.juni-2.juli!

Gå inn på Aurlandsmarknaden si eiga heimeside for meir informasjon om neste marknadshelg. 

kvitost og skorakong  aurland naroyfjorden
Les om våre partnarar