Aurland turlag turprogram

Aurland Turlag – laget som går.

 

Me har turar både sommar og vinter frå fjord til fjell. Haust og vår er onsdagsturane populære. Det er kortare turar på kveldstid, og dei blir gjerne lagde rundt om i dei ulike bygdene. I tillegg har vi Barnas Turlag som har leik og moro, turar og friluftsliv for born opp til 13 år. 

Aurland Turlag finn du på facebook, gå gjerne inn og lika sida deira.

Turprogrammet for onsdagsturane Våren 2017 finn du her.

Turprogrammet for onsdagsturane Hausten 2017 finn du her.

Turprogrammet for onsdagsturane Våren 2016 finn du her. 

Turprogrammet for onsdagsturane hausten 2016 finn du her. 

 

 

Hjømo Dyrdal Naroyfjorden Vestnorsk Fjordlandskap
Les om våre partnarar