Kulturarven

Nærøyfjorden Verdsarvpark har ein rik og variert kulturarv, som er synleg i blant anna kulturlandskapet, spesielle bygningsmiljø, høgdegardar, stavkyrkjer, ferdselsminner og fangstanlegg. Kulturminna i området er kjelder til rike opplevingar og kan gje dei reisande og lokale ei auka forståing for korleis menneskeleg bruk har sett sitt preg på det landskapet dei kan sjå i dag.

 

Trekk som kjenneteiknar kulturhistoria i området:

Jakt i fjellet frå jeger-samfunnet i steinalderen til i dag. 

Bruk av fjordane som ferdslevegar.

Båtbygging.

Kontakt og ferdsle mellom aust og vest gjennom fjellområda. Bondesamfunnet frå jernarlderen til i dag.

Klyngetun.

Høgdegardar. Stølsdrift.

Frå klassedeling til egalitær samfunn.

Skoproduksjon.

Stavkyrkjer.

Les om våre partnarar