Back to All Events

SognaVERTkurs-Dagskurs

Årets SognaVERTkurs er fordelt på eit dagskurs og det same kurset fordelt over to kveldar. Kurset vert arrangert av Ressurssenteret ved SJH, i samarbeid med Nærøyfjorden Verdsarvpark og Visit Sognefjord. Påmelding skjer òg gjennom nettsida til Ressurssenteret, linken finn du her. 

14. juni vertdagskurset arrangert med fokus på:

  • Vertskapsrolla, med  Märit Torkelson  frå Vertskapet Utvikling AS..
  • "Ei reise i kultur og mat" Anna Avdem (Sogn Folkemuseum) og Gry Tokvam (SJH).
  • Aktivitetar og opplevingar langs Sognefjorden, (Visit Sognefjord). 
  •  Geologi, biologi og kulturlandskapet: Verdsarv- og Naturverdiane i Sogn.  (Representantar for lokal naturforvaltning og Nærøyfjorden Verdsarvpark). 
  • Vegen vidare til sertifisert SognaVERT.

Matøkt og omvisning på museets uteområde.

Lokale smakar. 

Les om våre partnarar