Back to All Events

Seminar om tørrmuring

kurs i tørrmuring2018.png

FOREDRAG OG KURS I TØRRMURING MED HAAKON AASE

Foredrag 5.september* kl. 17.00-21.00

Stad Sogn Jord- og Hagebruksskule, Aurland kommune

Program

* Tørrmuring som universell kunst

* Grunnprinsippa for tørrmuring

* Ulike typar mur og bruksområde

* Bruk av stein i (vest-)norsk byggjemåte

* Materialet og verktøybruk

Pris (inkl. suppe, frukt, kaffi/te)

* Student – kr. 150,-    * Ikkje-student – kr. 250,-

(*= er obligatorisk for deltakarane på kurset, og prisen for seminaret inngår i kursavgifta.)

KURS 06.-08. SEPTEMBER

kl. 08.00-15.30 alle dagar     Stad Bakka

Program

* Praktisk tillemping av prinsippa; band, tverrband og lega

* Legging av bakfyll/innfyll

* Killing og pinning

* Bruk av verktøy og bearbeiding av stein i praksis

* Drøfting og tillemping av prinsipp å fylgja ved restaurering; korleis skilja mellom ulike typar murverk

* Drøfting og tillemping av grunnarbeid, legging av murfot, drenering m.m.

Kursavgift

* Kr. 1700,- (innan kursstart)

* Inkl. lunsj, frukt og drikke alle kursdagar + teorikvelden

Påmelding og info

Påmeldingsfrist: 20. august 2018

Kontakt: e-post: gry@naroyfjorden   tlf.: 95 14 14 38

Earlier Event: August 25
Guida tur i Lærdal kommune
Later Event: September 9
Guida tur i Voss kommune
Les om våre partnarar