Back to All Events

Norsk håndverksinstitutt har 30 års jubileum


hni2.png

Håndverksinstituttet fyller 30 år, dette blir markert i samband med Løfte håndverkets høstsamling. LØFTE HÅNDVERKET er interessenettverk for organisasjonar, miljø og enkeltpersonar som jobbar for å verne om tradisjonelle håndverksfag.

Fredag 22.september startar markeringa med samling og program som du kan lese meir om her: Invitasjon jubileumsseminar

Laurdag 23.september held markeringa fram med spanande seminar som du kan lese meir om her: invitasjon seminar  .

"Som en del av markeringen har vi invitert fire av instituttets tidligere håndverksstipendiater innenfor området bygghåndverk, til å dele noen av sine erfaringer med bygningsvern. Alle fire har på hvert sitt vis preget arbeidet med restaurering og utforskning av håndverksprosesser i Norge etter avsluttet stipendiatperiode."

Begge dagane foregår på Maihaugen, Lillehammer.

Les om våre partnarar