Back to All Events

Multikulti Vik Festival

Verdsarvkommunen Vik inviterar til ein heilt ny festival 27. februar 2016. Arrangementet har som mål å markera mangfaldet av kulturar i Vik, Noreg og resten av verda. 

Sjekk heimesida deira for å finna meir informasjon om arrangementet; www.multikultivik.no eller sjekk ut deira event på facebook. 

Program: 

15:00- 15:30       Opningsseremoni           Opening ceremony                                   Blixhalli  

15.30-17.30        Multikulturell messe     Multicultural Fair                                         Blixhalli              

                Afrikansk trommeverkstad v/Abu Adonaba                                            Helsetun kjellaren

                   African Drum workshop              by Abu Adonaba           

  Danseverkstad v/Tabanka Dance Ensemble                                          Notestova

                      Danceworkshop  by Tabanka Dance Ensemble

18.00-20.00        Kveldsførestelling            Eveningshow                                         Blixhalli

Med/with Vik Songlag, Abu Adonaba og/and Tabanka Dance Ensemble

 


Earlier Event: February 26
Ungdomens Kulturmønstring i Aurland
Later Event: February 27
Skotårsfest i Aurland
Les om våre partnarar