Back to All Events

Møte om fiskeforvaltninga i fjellvatna

Aurland fjellstyre ber grunneigarar, garn- og sportsfiskarar og andre interesserte inn til føredrag ved forskar Harald Sægrov frå Rådgivende Biologer.

 Fokus på best mogleg drift av fjellvatna våre når det gjeld fiskeutjing, optimal produksjon og uttak av fisk. Han tek føre seg både reine aurevatn og vatn med aure og røy.

Møtestad: Ungdomshuset Trudvang

Tid: Torsdag 2. februar kl. 19.00

Les om våre partnarar