Back to All Events

Kurs i søknadsskriving og rapportering

P1040280.JPG

Vil du søkje eller har du fått tilskot til restaureringsprosjekt? No kan du bli med på kurs i søknadsskriving og rapportering torsdag 5. oktober kl. 17.00–20.30 på Rådhuset i Aurland.

Program:

• Aktuelle tilskotsordningar (Norsk Kulturminnefond, tilskot til kulturminne på verdsarvlista, UNI, m.fl .)

• Kva er ein god søknad og kva er ein god rapport?

• Erfaringsdeling

• Hjelp til arbeid med eigen søknad/rapport

• Enkel servering

Målgruppe: Eigarar/forvaltarar av eldre bygningar og andre kulturminne, private og offentlege.

Påmelding innan 3. oktober. Kontakt tlf.: 951 41 438/e-post: gry@naroyfjorden.no

Les om våre partnarar