Back to All Events

Kurs i linoljemaling


(Foto:Gry Mørk) Skulehuset på Bakka

(Foto:Gry Mørk) Skulehuset på Bakka

Det blir KURS I LINOLJEMALING på Bakka ved Nærøyfjorden første helga i mai. Her får du lære om teoriar og prinsipp for linoljemaling, å lage linoljemaling sjølv, om forarbeid og verktøy, og historikk. Hovudvekt er på utvendig linoljemaling, men ein kjem og inn på innvendig linoljemaling – og om det er interesse for det, kan ein og få lære å lage komposisjonsmaling til utvendig bruk.

Dato og klokkeslett: 
05. mai kl. 18.00-20.00
06. mai kl. 09.00-17.00
07. mai kl. 10.00-15.00

Kursinstruktør er malermester Knut Øystein Bakken, som har lang erfaring med tradisjonelle malingstypar og historiske maleteknikkar.

Kurslokalitet: 
Skulehuset på Bakka, Nærøyfjorden
i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap

Kursavgift: 
2500,-, inkl. lunsj og kaffe/te og frukt alle kursdagane

For meir informasjon og påmelding: 
 kontakt Gry i Verdsarvparken innan 30. april
– tlf. 95 14 14 38 eller e-post: gry@naroyfjorden.no

Kursarrangør: 
Nærøyfjorden Verdsarvpark, i samarbeid med Bakka Grendalag.

Det blir høve til å delta på ei omsyning på Bakka, for dei som måtte ynskje det, anten laurdagen eller søndagen etter kurset.

Les om våre partnarar