Back to All Events

Kurs Lokalforedling og omsetning av mjølk, del


Ressursenteret på Sogn Jord- og Hagebruksskule arrangerar eit 8 dagarskurs i Lokalforedling og omsetning av mjølk, del 1. 9.-16. februar 2016. Kurshaldarar er Pascale Baudonnel, Ragnhild Nordbø og Maria Balhaus. 

Meir informasjon finn dykk her. Kurs-Lokalforedling og omsetning av mjølk, del1. 

Meld deg på!

Earlier Event: February 7
Kom deg ut dagen!!!
Les om våre partnarar