Back to All Events

Invitasjon til seminar i Lærdal


Seminaret vert arrangert av "Felles landbrukskontor i ÅLA", "Prosjekt sau og utmark i ÅLA" og "Sogn og Fjordane Bondelag": 

Vi har gleda av å invitere til seminar i Lærdal for bønder og andre med interesse for matproduksjon. Vi samlast i Lærdal Kulturhus for to innhaldsrike dagar der vi set søkjelyset på garden sine ressursar, verdiskaping frå landbruket og framtidig produksjon av mat. Vi oppmodar spesielt unge bønder til å kome. 

Du finn heile invitasjonen, program og praktiske opplysningar her : Invitasjon til seminar i Lærdal

Les om våre partnarar