Back to All Events

Informasjonsmøte om tilskot til investeringar i landbruk og hagebruk 2018

innovasjon Norge.png

Innovasjon Norge inviterer til informasjonsmøte i Sogndal og Innvik. Her vil du få informasjon om tilskot til investeringar i landbruk og hagebruk. Målgruppe er gardbrukarar som ynskjer å søkje om støtte i 2018, men møtet er ope for alle.

Sogndal:     31. januar kl. 19.00          Stad:  Kommunestyresalen, Sogndal kommune

 Innvik:       5. februar kl. 18.00          Stad:  Innvik fruktlager

Tema:

  • Generell orientering om prioritering av IBU-midlane (investerings- og bedriftsutviklingsmidlane) for 2018 i Sogn og Fjordane.
  • Retningslinjer for støtte til frukt og bær 2018.

Vel møtt!

Les om våre partnarar