Back to All Events

Informasjonsmøte om fruktdyrking

Næringssjefen i Aurland kommune og Felles Landbrukskontor ÅLA invitera til informasjonsmøte om fruktdyrking.

Møte vert i Aurland onsdag 15.mars kl 17.30.

Med på møte vert mellom anna Sognefrukt v.Hammervoll og Lærdal Grønt v.Mundal

Meir informasjon om møte kjem.

Set av tida om du er interessert i kva mulegheiter det er for fruktdyrking på din eigedom.

http://www.laerdal.kommune.no/informasjonsmoete-om-fruktdyrking.5965132-156407.html

Les om våre partnarar