Back to All Events

Heildagskurs om sopp, husbukk og andre skadedyr i eldre bygningar og bygningsmiljø

Er du huseigar, handverkar, jobbar du innan museumssektoren eller annan forvaltning? 
09. september blir det arrangert EIT HEILDAGSKURS OM SOPP, HUSBUKK OG ANDRE SKADEDYR I ELDRE BYGNINGAR OG BYGNINGMILJØ, med Johan Mattsson frå Mycoteam som kurshaldar.

Kurset vil ha eit generelt fokus på dei skadar som kan opptre i samband med gamle bygningar, med særleg fokus på forholda som gjeld for skader på Vestlandet generelt og i Sognefjorden/ dei indre fjordstrøk spesielt: Ulike typar sopp og skadeinsekt (herunder husbukk).

Kurset finn stad på Otternes Bygdetun i Aurland kommune, og er eit samarbeid mellom Nærøyfjorden Verdsarvpark og Stiftinga Otternes Bygdetun.

Kurset kostar kr. 500,- (inkl. lunsj, kaffi/te og frukt).

Dette kurset er eitt av tre arrangement som Verdsarvparken held for å markere Dei norske kulturminnedagane 2017.

Påmelding innan: 6. september 2017

Kontaktperson:
Nærøyfjorden Verdsarvpark v/ Gry Mørk
tlf. 95 14 14 38
mail: gry@naroyfjorden.no

Earlier Event: September 2
Kulturminnedagen 2017
Les om våre partnarar