Back to All Events

Har du eit hjarte som for Aurlandsdalen bankar....

Aurlandsdalen - ope møte 2017-web.jpg

Prosjektet ”Nye Aurlandsdalen” inviterer til ope møte der vi m.a. vil orientere om kva som er gjennomført av ulike tiltak og kva som vidare er planlagt utført i tida frametter.

Saklista vil elles ta opp til drøfting og innspel fylgjande tema: 
Køyreplan for å handtera akutte naturhendingar.
Levande landskap i Aurlandsdalen.
Samband? Samarbeid? Aust/Vest. 
Parkering - kva er status, evt. kva treng vi?
Ymse.
Ta med engasjement, kreativitet, tankar, innspel, løysingsforslag, praktisk erfaring, nyfikne og arbeidsglede.

Vel møtt!

Tid: 19. oktober
Kl: 18.00-20.30
Stad: E-CO sitt administrasjonsbygge i Vassbygdi

Les om våre partnarar