Back to All Events

Grøn fjord 2020 Konferanse i Geiranger


Geiranger Verdsarv samlar ressursar innan miljø- og klimaspørsmål både frå nasjonalt, regionalt og lokalt hald til ein spennande møteplass mellom offentlege avgjerdstakarar, næringsliv og lokalsamfunn. 

9.-10. Mars vert Grøn fjord 2020 arrangert i Geiranger. 

Meir informasjon om konferansen finn du her; Grøn fjord 2020. 

 

Les om våre partnarar