Back to All Events

Fagsamling Beite og gjerdehald i Lærdal

Prosjektet «Sau og Utmark» (ÅLA) inviterar til Fagdag om beite og gjerdehald onsdag 25. november i kommunestyresalen på rådhuset i Lærdal kl. 19.00-21.00

Program (med atterhald om endringar):

19:00 – Velkommen! (og litt nytt frå Prosjekt Sau og Utmark)

19:10 – Kva skjer med eit beite som gror til – Håvard Øyrehagen

19:30 – Korleis nytte SMIL-midlar til beite og gjerdehald – ved Magnhild Aspevik

20:00 – Kort matpause

20:15 – Brukarerfaringar med permanent el-gjerde i alpine område ved Johannes Gunvordal

20:45 – Diskusjon

Gjer vel og meld frå til  Håvard Øyrehagen på oyrehagen@gmail.com eller 91763761 om du kjem sidan det er matservering.

Earlier Event: November 24
Kordineringsmøte for arrangørar
Later Event: December 9
Kurs i Skogfond
Les om våre partnarar