Back to All Events

Aurland kommune inviterer til Næringsmøte "frukostmøte"

Aurland kommune inviterer alle næringsverksemder i Aurland kommune til næringsmøte onsdag 15.februar kl 07.30. Formålet med møtet er gjensidig orientering og dialog om saker som er aktuelle for næringslivet i Aurland kommune. 

Det er også lagt opp til at nokre verksemder får høve til å presentere sine tenester/produkt. Dette medfører at de som ynskjer å nytte seg av dette melder frå om det snarast til Inge Håvard Aarskog. Her gjeld prinsippet om «første mann til mølla». Vi ynskjer å utfordre verksemdene som har presentasjon på kva «det grøne skiftet» inneberer for deira del.

Agenda:

Frukost serverast kl 07.30 – 08.00

- 08:05 – 08:30 Velkommen og orientering v/Aurland kommune

- 08:30 – 09:15 Orientering/presentasjon frå verksemder

- 09:15 - 09:50 Spørsmål og diskusjon

- 09:50 – 10.00 Oppsummering

Påmelding seinast fredag 10.02 til: Inge Håvard Aarskog iha@aurland.kommune.no

VELKOMEN!

Les om våre partnarar