Apr
24
to May 4

Kurs: førstehjelp i villmarka - 80 timar

WFR Norway 2019.jpeg

Dette kurset passar for deg som likar å vere ute i naturen. Om du vandrar i fjellet eller padlar på fjorden, om du er guide eller berre elskar å vere ute i villmarka, kan uhellet vere ute. Kurset gjev deg kunnskap til å kunne hjelpe både deg sjølv og andre dersom uhellet skjer langt frå folk og legehjelp.

Dette kurset er på 80 timar og gjev deg kunnskapen du treng for å kunne hjelpe i kritistiske situasjonar.

For registrering og kursinformasjon kan du kontakte:

info@crossinglatitudes.com

telefon: +46-70-670 1153

Arrangør er NJORD - Seakayak Norway i samarbeid med Crossing Latitudes

View Event →
May
6
to May 8

Kurs: oppfrisking av førstehjelp i villmarka

WFRR Flåm, Norway 2019 R1.jpeg

Hald kunnskapen ved like! Dette kurset gjev deg høve til å få friske oppatt kunnskapen din om førstehjelp i villmarka. Kurset er for alle som har WFR kurs på minst 70 timar frå før.

For registrering og informasjon, kontakt:

info@crossinglatitudes.com

telefon: +46-70-670 1153

Arangør er NJORD Seakayak Norway og Crossing Latitudes

View Event →
May
10
to May 12

Kurs : førstehjelp i villmarka - 20 timar

WFA Norway May 2019 (1).jpeg

Dette er eit kurs for deg som likar å vere ute i naturen. Om du går i fjellet eller padlar på fjorden, om du er gude eller berre elskar å vere ute i villmarka, kan uhellet vere ute eller du kan møte nokon som treng hjelp. Då kan dette kurset førebu deg og gi deg kunnskap du treng for å kunne hjelpe - både deg sjølv og andre.

Kurset blir halde på engelsk i Flåm 10-12 mai 2019.

Du kan få meir informasjon og melde deg på her:

info@crossinglatitudes.com

telefon: +46-70-6701153

Arrangør er NJORD Seakayak Norway og Crossing Latitudes

View Event →
May
30
9:00 AM09:00

Storehaugen opp 2019

storehaugenopp.png

Traseen til motbakkeløpet "Storehaugen Opp" er den gamle stølsvegen til stølen Hognåsen , ein eldgamal stølsveg med gamle og nye stølstufter. Starten på løpet er i krysset Skulevegen/ Sjukehusvegen 7 moh. Dei fyrste 300 meterane går langs Sjukehusvegen og austover RV5, før ein startar på oppstigninga mot Storehaugen 908 moh.

Stien til Storehaugen går i lauv- og barskog langs ryggen på Erisåsen opp til trigenometrisk punkt på 908 moh. Det er ikkje vatn å finne på vegen opp til Storehaugen eller på toppen, so me oppfordrar deltakarane til å ta med drikke.

Du kan finne meir informasjon på heimesida: Storehaugen Opp og på facebooksida.

View Event →
Jun
14
to Jun 16

Lærdalsmarknaden 2019

lærdalsmarknad.jpeg

Velkomen til den største friluftsmarknaden i Lærdal, som har om lag 15.000 besøkande. Dette er sommarmarknaden, der sosiale møte mellom folk, underhaldning og handel går hand i hand. I 2019 kan me ynskje velkomen til til Lærdalsmarknad for 39 gongen etter oppattakinga av den historiske marknadstradisjonen i 1982.

View Event →
Jun
15
to Jun 16

Open helg på Styvi

20160613_115848.jpg

Bli med og opplev Styvi, Kongevegen og Nærøyfjorden på den finaste tida på året!
Me byr på guida tur på Kongevegen, ope gardsmuseum, servering i kafeen på kaia og andre aktivitetar for både vaksne og born denne helga.

Laurdag 15. juni kl. 09.30-17.30 Søndag 16. juni kl. 09.30-17.30

AKTIVITETAR Å VERE MED PÅ:

* Ope gardsmuseum, med guida omsyning kl. 13.00 og 14.30 begge dagar

* Aktivitet med slått og lauving, med høve til å delta

* Natur- og kultursti for vaksne og born, med deltakarpremiar

* Sauar og heimalam på beite, som ein kan kose med og gje fôr til

* Tur på Kongevegen. Gå sjølv eller med guide.

NB: Den guida turen er på søndagen kl. 12-14, t/r Styvi-Odnes.

OPEN KAFÉ PÅ KAIA

* Sal av varm og kald mat og drikke

* Sal av bøker og andre lokale produkt

NB! TA MED KONTANTAR! Du kan ikkje betale med kort eller vipps.

TRANSPORT*

Rutegåande båt

* Gudvangen → Styvi: 10.30, 11.30 (ikkje søndag), 13.30

* Styvi → Gudvangen: 15.30, 17.30

Robåt Kontakt Kystled Nærøyfjord v/ Svein Tufte for leige, tlf. 90 52 63 24

Kajakk Kontakt Njord eller Nordic Ventures for leige, eller ta med eigen kajakk.

*Det går shuttlebus strekninga Aurland-Flåm-Gudvangen, som og korresponderer med båtruta.

Merk deg:

Frist for førehandstinging av båtbillett til spesialpris er 27. mai!

For meir info og tinging av båtbillettar, kontakt: Prosjektleiar Gry Mørk – tlf. 95 14 14 38, e-post: gry@naroyfjorden.noKontaktperson:
Nærøyfjorden Verdsarvpark v/ parkforvaltar Gry Mørk
E-post: gry@naroyfjorden.no
Tlf.: 95 14 14 38

Arrangørar:
Nærøyfjorden Verdsarvpark
Nærøyfjorden verneområdestyre
Familien Hov, grunneigar

View Event →

Apr
9
10:00 AM10:00

Ystekurs - inspirasjon til lokal foredling av mjølk ( Kursstad Nordfjordeid)

Ystekurs-plakatbilde.png

I samarbeid med Kompetansenavet, Sogn og Fjordane Bondelag og Noregs Bonde- og Småbrukarlag arrangerar vi ystekurs 8.april i Førde og 9. april på Nordfjordeid.

Kursdagane er meint å gje inspirasjon og innsikt i kva det vil seie å foredle mjølk og kva som trengs til etablering av eige ysteri.

Verdsmeistaren, Jørn Hafslund frå Ostegården i Fana, kjem og inspirerar i lag med Anne Karin Hatling frå Skjerdal Støylsysteri og Aud Slettehaug  frå Kompetansenavet Lokalmat Vest.

Målgruppa er mjølkebønder med interesse for foredling eller for deg med interesse for ysting og kan tenkje deg å starte eit handverksysteri.

Har du dialog med ein eller fleire som kan ha interesse for tema, er det kjekt om du formidlar invitasjon og informasjon om kursa.

Det er same program begge kursdagane. Påmeldingsfrist er 1.april.

Kursa er lagt ut på www.landbrukskurs.no og du finn artikkel hjå Fylkesmannen i Vestland her .

 

View Event →
Apr
8
10:00 AM10:00

Ystekurs - inspirasjon til lokal foredling av mjølk ( kursstad Førde)

Ystekurs-plakatbilde.png

I samarbeid med Kompetansenavet, Sogn og Fjordane Bondelag og Noregs Bonde- og Småbrukarlag arrangerar vi ystekurs 8.april i Førde og 9. april på Nordfjordeid.

Kursdagane er meint å gje inspirasjon og innsikt i kva det vil seie å foredle mjølk og kva som trengs til etablering av eige ysteri.

Verdsmeistaren, Jørn Hafslund frå Ostegården i Fana, kjem og inspirerar i lag med Anne Karin Hatling frå Skjerdal Støylsysteri og Aud Slettehaug  frå Kompetansenavet Lokalmat Vest.

Målgruppa er mjølkebønder med interesse for foredling eller for deg med interesse for ysting og kan tenkje deg å starte eit handverksysteri.

Har du dialog med ein eller fleire som kan ha interesse for tema, er det kjekt om du formidlar invitasjon og informasjon om kursa.

Det er same program begge kursdagane. Påmeldingsfrist er 1.april.

Kursa er lagt ut på www.landbrukskurs.no og du finn artikkel hjå Fylkesmannen i Vestland her .

 

View Event →
Mar
15
to Mar 22

KURS I VEDLIKEHALD AV TRADISJONSBÅT

båtbygging2.jpg

Kursdagar: 15. og 22. mars 2019
Kursstad: Ornes båtbyggeri – 6870 Ornes
Kursobjekt: Storbåten til Mari Jens-garden

Kursleiar: Båtbygger: Øyvind Hatlevoll mob. 94895191
Kursavgift: Kr 600,-

For meir informasjon og påmelding, kontakt:
Prosjektleiar Arne Jon Barlinn, mob.90864367

Arrangør: Indre Sogn Kystlag

Kurset vert støtta av Studieforbundet kultur og tradisjon

View Event →
Jan
10
6:30 PM18:30

Ope møte om Aurlandsdalen

Aurlandsdalen - ope møte 2018.jpg

Velkomen til ope møte for alle som er interesserte i Aurlandsdalen.

Torsdag 10. januar 2019 kl 18.30 på Rådhuset i Aurland.

Det er fint om du gjev ein lyd slik at det er nok kaffi og noko attåt til alle!

Kontaktperson: Snædis Laufey Bjarnadottir

telefon: 94 26 93 38 epost: snaedis@naroyfjorden.no

Hjarteleg velkomen!

View Event →
Oct
29
10:00 AM10:00

Parkmøte 2018

Frå Jordalen

Frå Jordalen

Stiftarar av og partnarar til Verdsarvparken.

Det årlege Parkmøte vert for 2018 gjennomført måndag den 29. oktober, kl.10.00 - 15.30. med  Fretheim Hotel, Flåm, som møtestad.

Parkmøtet denne gongen vil i stor grad ha form av eit dialog - og drøftingsmøte mellom stiftarane/ styret, parkpartnarane og parkorg.

Parkorganisasjonen vil spele opp ein del tema til orientering og drøfting men vi vil i like stor grad utfordre alle parkpartnarane til å melde opp saker/ tema til møtet. 

Kva tenkjer de om å vere partnar til Verdsarvparken, kva er de mest opptekne av no? 

Ei slik tilbakemelding ynskjer vi  oversendt på post@naroyfjorden.no innan fredag 19. oktober.

Set difor av dagen, meir info kjem etterkvart!

View Event →
Sep
9
9:00 AM09:00

Guida tur i Voss kommune

Den guida turen i Voss kommune går strekninga Ljosanddalen - Borgarbuvatn - Grånosmyrane - Elvamotet/Svehaugane tur/retur.

Dagstur på ca. 8 timar.

Oppmøte: Ljosandbotn stasjon. Turguide er Helge Titland.

Turdato: søndag 9.september

Meir info kjem!

View Event →
Sep
5
4:30 PM16:30

Seminar om tørrmuring

kurs i tørrmuring2018.png

FOREDRAG OG KURS I TØRRMURING MED HAAKON AASE

Foredrag 5.september* kl. 17.00-21.00

Stad Sogn Jord- og Hagebruksskule, Aurland kommune

Program

* Tørrmuring som universell kunst

* Grunnprinsippa for tørrmuring

* Ulike typar mur og bruksområde

* Bruk av stein i (vest-)norsk byggjemåte

* Materialet og verktøybruk

Pris (inkl. suppe, frukt, kaffi/te)

* Student – kr. 150,-    * Ikkje-student – kr. 250,-

(*= er obligatorisk for deltakarane på kurset, og prisen for seminaret inngår i kursavgifta.)

KURS 06.-08. SEPTEMBER

kl. 08.00-15.30 alle dagar     Stad Bakka

Program

* Praktisk tillemping av prinsippa; band, tverrband og lega

* Legging av bakfyll/innfyll

* Killing og pinning

* Bruk av verktøy og bearbeiding av stein i praksis

* Drøfting og tillemping av prinsipp å fylgja ved restaurering; korleis skilja mellom ulike typar murverk

* Drøfting og tillemping av grunnarbeid, legging av murfot, drenering m.m.

Kursavgift

* Kr. 1700,- (innan kursstart)

* Inkl. lunsj, frukt og drikke alle kursdagar + teorikvelden

Påmelding og info

Påmeldingsfrist: 20. august 2018

Kontakt: e-post: gry@naroyfjorden   tlf.: 95 14 14 38

View Event →
Aug
25
to Aug 26

Guida tur i Lærdal kommune

Foto: Hanne Ødegaard 

Foto: Hanne Ødegaard 

Bli med på overnattingstur til magiske Hallingskeidsanden i Lærdal, 1400 moh.!

Hallingskeidsanden ligg i karrig høgfjellsnatur med fleire fiskevatn spredt omkring i det kuperte landskapet.

Vi fiskar, lager mat ute, lærer om Sporlaus Ferdsle i naturen og gjer andre kjekke ting i lag. Overnatting i eige telt eller felles lavvo.

Praktisk informasjon

Oppmøte ved Ljøsne skule, kl. 1200. Vi køyrer i lag.

Transport Det er naudsynt med bil med god bakkeklaring. Vegen innover fjellet er stedvis bratt og av dårleg standard. NB: Har de ikkje bil, men har likevel lyst til å bli med? Ta kontakt, så prøver vi å ordne plass til dykk i bilane J

De må ta med soveposar, liggje- og sitjeunderlag, klede til å ute vere i haustfjellet – heile dagen, eigen mat og drikke (vi tek med bålpanner og kaffekjelar), telt (om de ikkje vil sove i lavvo, som vi tek med). fiskeutstyr

De kan ta med fiskeutstyr og fiskekort, kart og kompass, evt. anna.                        Påmelding innan 22. august.

For informasjon og påmelding, kontakt:

Barnas Turlag i Lærdal v/ Linda Johansen

linda_johansen@hotmail.com   tlf: 95 46 53 13

Arrangørar:

Nærøyfjorden Verdsarvpark og Barnas Turlag i Lærdal.

Kvevasshytta.png
View Event →
Aug
18
to Aug 19

Fjelltur med Årdal sau og geit!

fjelltur-bilde.png

Årdal sau og geit arrangerer tur laurdag 18 august. Start frå Naddvik kl. 09:00. Derfrå vert det felles transport til Filefjell og innover i fjellet. Det vert ein middels tung tur og ein del bratt unnabakke ned att i Naddvik. Turen tek ca. 4 til 5 timar. Det vert fagleg innslag på turen.

 Me tek deretter bilane frå Naddvik og køyrer til Ofredal og ned fø sjøen. Der blir det grilling m/tilbehør og det blir dans m/forfriskingar! Me tek sikte på mat kl. 18:00. 

NB! ta med deg mat på fjellturen!

De er moglegheit for overnatting ne fø sjøen. Pris på turen inkl. mat om kvelden vert kr 250 per person. Overnatting ne fø sjøen  inkl. frukost kr 700 pr. pers.

På melding innan 10 August - ring telefon 41444226       

View Event →
Aug
10
to Aug 12

Norsk - ungarsk festival i Undredal

Folklore – jazz – klassisk - matkultur!

10-12.august kan du oppleve alt dette i Undredal! Norsk-ungarsk festival føregår desse dagande og byr på mange opplevingar for både små og store.

Program finn du her:

Fredag

18 - 20 Danseshow: Duna Folk Band, ungarske og norske dansere

20 - 22 Vinsmaking / Bryggedans

Lørdag

11 - 14 Utflukt til Nedbergo – lunsj, dans og musikk

15 - 16 Norsk – ungarsk litterær workshop

17 - 18 Vinsmaking, gulasj, norske spesialiteter Mesterkurs i gulasj på bål v/ Tamás Horváth

18 - 19 Danseshow med Duna Folk Band og dansere Salg av tombola

19 - 23 Konsert med gruppen Frendar, ungarske Veronika Harcsa og norske Kalandra

Søndag

11 - 12 Barn fra musikkskolen i Aurland spiller

12 - 13 Kirkekonsert i Undredal stavkirke (gitar, fløyte)

Påmelding/info: ungarskfestival@gmail.com, eller mobil 95144481

View Event →
Aug
4
to Aug 5

Guida tur i Vik kommune

Guidatur-Fresvik-Jordalen-Vik2018.png

Engi-Fresvikjordalen-Myrkaskog-Vik

Dato: 4.-5. august 2018

Me markerer DNT 150 år med flott, guida tur for fjellvande turgåarar. Overnatting i hytte, evt. også telt i Fresvikjordalen. Turen er ekstra krevjande og vert arrangert med atterhald om greit turvær.

 

Turstart og turslutt:

Oppmøte på Engi kl. 10.00 på laurdag. Stopp: Vik 16-17-tida på søndag.

Me organiserer transport ism. turstart/-slutt ved behov.

Påmeldingsfrist: 01. august. Begrensa tal plassar.

Meir info om turen på www.vik.dnt.no

Kontaktperson: Øydis K. Bøtun, tlf. 932 22 274

Arr.:

Vik Turlag, Aurland Turlag og Nærøyfjorden Verdsarvpark

View Event →
Jul
27
to Jul 28

Stølshelg i Undredal

Stølshelg-Undredal2018.png

Velkomne til stemningsfull stølshelg med kjekke opplevingar og god mat og drikke - for både born, unge og vaksne!

PROGRAM:

FREDAG 27.JULI

Kl. 11.00   Tur til Hovdungo med guide                                                                         

Oppmøte på Snuplassen. Ta med mat og drikke, det vert servert kaffi og kake på Hovdungo. Klede og sko etter været, ferdsel på eige ansvar.

kr. 100,- per pers. GRATIS for born. Ta med kontantar

Kl. 21.00   Irsk musikk i norsk setting: Killieburne Brae

Inng.bill. kr. 250,-                                                                 

Arr. Opplev Undredal

LAURDAG 28.JULI

KL. 12.00-17.00   Stølsdag på Langhuso

Sal av mat; grillmat, lappar, kake og kaffi, rømmegraut og mylsa. Aktivitetar for store og små, bli med på natursti og jurklutkasting. Musikkinnslag på selbøen. Opne sel med smaksprøvar.

Åresal med flotte premiar frå; Livets krydder, Undredal Stølsysteri, Explore Undredal, Erna Underdal Skarsbø, Flåm Guideservice, Undredal Fjordkafe og Nærøyfjorden Verdsarvpark.

KL. 21.00   Konsert/dans med "Gamle sanger om igjen"

Musikk: Vintage Company

Inng. Bill.: kr. 250,-                                                                 

Arr. Opplev Undredal                   

Du kan kjøpe felles billett for begge kveldane på brygga for kr 400,-

View Event →
Jun
24
9:00 AM09:00

Guida tur i Aurland kommune

Foto:Bengt Erlend Skjerdal

Foto:Bengt Erlend Skjerdal

Den guida turen i Aurland vert ein kultur- og naturhistorisk tur strekninga Myrdal stasjon - Ugjerdsdalen - Kårdalen - Blomheller stasjon.

Varigheit: 3-4 timar

Dato: Søndag 24. juni

Turen passar og for familiar med born (frå ca. skulealder).

Nærare info om tidspunkt, program og påmelding vert kunngjort i løpet av mars.

Kontaktperson: Gry i Verdsarvparken på e-post: gry@naroyfjorden.no eller tlf.: 95141438

View Event →
Jun
11
2:00 PM14:00

Kurs - lær deg å lage ditt eget biokull

Kurset er mynta på alle som arbeider med jord, både som privat hageeier, og som profesjonell aktør innen jordbruket. Biokull er siste skrik innen både hagebruk, landbruk, økologisk jordbruk og innen gartnerinæringa. 

Kurset blir på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland måndag 11. juni frå kl.14 til 17.

Kurset koster kr.600.-. Påmelding kan du gjøre her

Elevar ved skulen får 50 % rabatt!

Sjekk: www.godjord.no for mer info.

Hva er biokull?
Biokull er en glemt teknologi fra Amasonas, som ble gjenoppdaget først på 1990-tallet. Teknikken gir en eksponensiell økning i bioaktiviteten i jorda, forbedret jordstruktur og sunnere plantevekst. Den kan sammenliknes med en korallrev, som utgjør en betydelig kilde til bioproduksjon i havet.
Sist, men ikke minst, bruk av biokull kan bli en av de største kildene til karbonlagring.Brenning av kullet må gjøres utendørs. Vi har laga en «flippover» til utendørs bruk med disse temaene, slik at presentasjonen kan foretas nær brenninga. Ved dårlig vær må man ha gode klær. Det blir lite røyk fra denne produksjonsmetoden, så det skulle ikke sjenere naboer.
 

View Event →
Jun
8
to Jun 10

KURS I STI-VEDLIKEHALD

KURS - Stivedlikehald 08052018.jpg

Nærøyfjorden Verdsarvpark ynskjer velkomen til innføringskurs i vedlikehald av gamle ferdselsårar, som til dømes kløvjavegar.

Tema på kurset vil vere vedlikehald av gamle stikkrenner, steinlagde myrområde, tørrmurar og trinn. Kurset er meint for deg som er eigar eller deg som er engasjert i ivaretaking av kulturlandskapet i verdsarvområdet og innfallsportane rundt, som Aurlandsdalen.

KURSINFORMASJON: Kursinstruktør: Berit Bruvik, frå Berit Bruvik Tørrmuring.

Tid: 8.-10. juni

Fredag: Teorikveld på Rådhuset i Aurland (kommunestyresalen) 18.00-21.00

Laurdag: Feltarbeid i Aurlandsdalen/Vassbygdi frå 9.00-16.30

Søndag: Feltarbeid i Aurlandsdalen/Vassbygdi frå 9.00-16.30

Pris: 500,-

Servering: Enkel lunsj og kaffemat er inkludert i kurskontingenten.

Ta med: Personleg verneutstyr som hørselsvern, augevern og hanskar, arbeidsklede og gode sko, steinverktøy som steinhammar meislar, sleggje, spedt, spade, krafse osv., drikke og turmiks.

View Event →
May
10
2:00 PM14:00

Stalheimskleiva Opp 2018

stalheimskleiva-opp2018.png

For 11.gong vert Europa sitt brattaste gateløp arrangert! I våt, vill og vakker natur går løypa 2 km med ei stigning på 280 h.m.

LØP:
START KL. 14.00 TRIMLØP MED NATURSTI
START KL. 15.00 HARDHAUSEN*
Sykkel–rulleski -løp.
Premiering damer og herrar for samla best tid i alle aktivitetar.
START KL. 15.15 BARNELØP
START KL. 16.00 – Motbakkeløp*
God premiering i alle klassar. + beste tid herrer og damer kr.5000
+ ny løyperekord herrer/damer kr. 5000 ( 9.04 J.Tvedt, 10.41 S.Rafaelsen)
Deltakarnummer hentast ved mål på toppen av Stalheimskleiva.
Påmelding til Motbakkeløpet og Hardhausen på www.VossOppturar.no

Meir info: Gudmund Furu  tlf 40476414    epost: gudmfuru@gmail.com
 

View Event →
Apr
19
8:30 AM08:30

Ryddedag langs fjorden

Torsdag 19.april trør mange gode krefter til og vil rydde boss langs begge verdsarvfjordane våre; Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. Flåm skule og ABU stiller med mange klassar som vil bli frakta ut i terrenget med båt, buss, kajakk og sykkel! 

Nærøyfjorden verdsarvpark arrangerer denne dagen i samarbeid med med verneområdeforvaltar, SNO, Aurland kommune, næringsliv og frivillige lag.  Partnarar av Verdsarvparken er engasjerte; me får god hjelp frå Njord, Kystlaget, Visit Flåm, Vikingvalley, Fjordsafari, Aurland sparebank, Flåm skule, ABU og mange fleire. Ei slik stormønstring vitnar om at mange er opptekne av å ta vare på miljøet og naturen me har rundt oss! 

Desse fjordane har verdsarvstatus, og det er difor viktig å ha eit særleg fokus på opplæring og å skape engasjement rundt ivaretaking av naturen og landskapet rundt fjordane. Med aukande besøk og trafikk er det særs viktig å bli medvitne på kva det medfører av auka forsøpling. Me vonar at eit breitt samansett dugnadslag vil gi auka kunnskap hjå mange brukargrupper og at ringverknadene kan bli positive med det resultat at vi får mindre søppel langsmed strendene. Skuleelevane vil plukke søppel over store område denne dagen – både langs strendene og i bygdene. Du kan også gjere ein innsats: plukk søppel i nærmiljøet ditt eller langs vegen du likar å gå tur!

 

View Event →
Mar
15
10:00 AM10:00

Voksesmerter II

voksesmerterII-15.mars-2017.png

Samhandling - kan me finne formelen?

Emblanettverket inviterar til ny næringsdag torsdag 15.mars kl 10-16 i Fretheimsalen, Fretheim Hotell.

Kristin Krohn Devold (NHO Reiseliv)
Vigdis Jordal (Hjertebank)
Remi Solberg (Ordførar Vestvågøy)
Ståle Brandshaug (Visit Sognefjord)
Mads Bækkelund

Påmelding til post@sognefjordennh.no innan 15. mars.
Pris: 850,- kr. Målbedrifter i Sognefjorden Næringshage: kr. 300. Lunsj er inkludert.

Drøs, mat og drikke på Ægir same kveld?
Sei ifrå i god tid, så reserverer me plass til deg kring middagsbordet :)

 

View Event →
Feb
8
to Feb 9

GRØN FJORD KONFERANSEN 2018

Foto: Sverre Hjørnevik

Foto: Sverre Hjørnevik

Årets konferanse har fått tittelen: «Verdsarvfjordane - Noregs framtidige, GRØNE FYRTÅRN?» Den 8.-9. februar 2018 arrangerer Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv for tredje gong GRØN FJORD - KONFERANSEN.

Konferansen har frå fyrste år vore ein viktig møteplass for inspirasjon og kunnskapsbygging kring grøne løysingar, forsking og berekraftig utvikling. Dagsaktuelle tema vert sett på dagsorden og vi spør oss: «Kan vi snu blårøyk, eksos, trafikkaos og fråflytting – til grøne, reine og idylliske fjordsamfunn i vekst? Har vi gode nok verkty for å nå visjonen om «sporlaus ferdsel»? Er næringslivet klar for den grøne omstillinga?» 

Konferansen er open for alle og Grøn fjord partnarar får medlemspris. Er du ikkje partner, men ønsker å bli det, kontakt oss i dag! 

Bestill plass på GRØN FJORD KONFERANSEN! Den vert garantert makelaus!

NB! Det er begrensa plassar på båten og konferansen, så ver raskt ute å bestille plass om du vil sikre deg deltaking, det kan verte rift om plassane! 
Programmet finner du her: fjordsenter.com/wp-content/uploads/2018/01/gron-fjord-konferansen-2018.pdf 

View Event →
Feb
8
to Feb 9

Klima. og miljøminister Vidar Helgesen opnar Grøn fjord konferansen 2018

Flåm AS 23.8.17.915.jpg

Den 8.-9. februar 2018 arrangerer Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv for tredje gong GRØN FJORD- KONFERANSEN. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vert til stades på fyrste del av konferansen og vil stå for opninga. Ministeren har vore svært tydeleg i sakene som vedkjem forureining i verdsarvfjordane, og arrangøren ser med glede og stor forventing fram mot m.a. Sjøfartsdirektoratet sin presentasjon av tiltak i verdsarvfjordane.

Denne gongen får konferansen ei fantastisk opptakt gjennom ein båttur inn fjordane våre: Arrangøren har fått på plass ein avtale med The Fjords, og konferansedeltakarane kan stige om bord i båten «Vision of The Fjords» i Ålesund og bli frakta heilt inn til Geiranger, der hovudtyngda av programmet vil finne stad. Fartyet er ein nyskapar, bygd etter dei nye krava til passasjerfarty med batteridrift (hybrid), og sjølve designet på båten har vekt stor merksemd med sin inspirasjon frå spektakulært fjordlandskap. Fartyet vart kåra til «Ship of the year 2016» på verdas største skipsfartsmesse SMM i Hamburg.

Sjølve konferanseprogrammet vil starte på båten, og her vonar vi òg statsråd Vidar Helgesen vil delta. Konferansen har frå fyrste år vore ein viktig møteplass for inspirasjon og kunnskapsbygging kring grøne løysingar, forsking og berekraftig utvikling. Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv ynskjer m.a. gjennom denne konferansen å ta dei statlege ambisjonane for verdsarvområda på alvor: «Norske verdsarvområde skal utviklast som fyrtårn for den beste natur- og kulturminneforvaltinga»1 .

Under årets konferanse vil deltakarane òg få grundigare innblikk i dei tiltaka Sjøfartsdirektoratet tilrår at det arbeidas vidare med for å få meir miljøvenleg ferdsel på fjorden, og vi utfordrar fagmiljø, forvalting og politikarar til å seie noko om korleis vi i praksis kan nå dei statlege ambisjonane for verdsarvområda. Eit svært spanande program er under oppsegling, og Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv vonar flest mogleg prioriterer å delta på Grøn fjord-konferansen 2018. Den vert garantert makelaus!

Komplett program er snart tilgjengeleg. Det vert opna for påmelding med det fyrste.

For meir informasjon – kontakt:                                                                                        Merete Løvoll Rønneberg,                                                                                        fungerande dagleg leiar i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Mobil: 99 37 65 85 Mail: merete@verdsarvfjord.no

View Event →
Jan
31
7:00 PM19:00

Informasjonsmøte om tilskot til investeringar i landbruk og hagebruk 2018

innovasjon Norge.png

Innovasjon Norge inviterer til informasjonsmøte i Sogndal og Innvik. Her vil du få informasjon om tilskot til investeringar i landbruk og hagebruk. Målgruppe er gardbrukarar som ynskjer å søkje om støtte i 2018, men møtet er ope for alle.

Sogndal:     31. januar kl. 19.00          Stad:  Kommunestyresalen, Sogndal kommune

 Innvik:       5. februar kl. 18.00          Stad:  Innvik fruktlager

Tema:

  • Generell orientering om prioritering av IBU-midlane (investerings- og bedriftsutviklingsmidlane) for 2018 i Sogn og Fjordane.
  • Retningslinjer for støtte til frukt og bær 2018.

Vel møtt!

View Event →
Nov
28
10:00 AM10:00

Klima og miljøseminar på Skei

landbruksrobot.png

Klima, landbruk og robot

Reduksjon av klimaavtrykk i Norsk landbruk er tema for seminaret på Skei 28.november 2017. Arrangør er Sogn og Fjordane Landbruksselskap og seminaret går føre seg på Thon hotell Jølster, Skei.

Målgrupper :

Bønder, forvaltning, rådgjevarar, politikarar og alle andre som er opptekne av utviklinga i landbruket Påmelding: 22. november

Program og informasjon finn du her :

View Event →
Nov
16
6:30 PM18:30

Kulturminnekveld

aurl-dalen.jpg

Kulturminnekveld på biblioteket: 
Ei historisk reise i Aurlandsdalen
Torsdag 16. november kl 18.30

Svein Indrelid: Samkvem mellom aurlendingar og holingar i eldre tider, og driftehandelen.
Morten Clemetsen: Kulturminne i Aurlandsdalen, notid og framtid. 


Ope for spørsmål og diskusjon i etterkant.
Det blir enkel servering.

Alle er velkomne!

Arr: Aurland Sogelag og Aurland kommune

View Event →
Oct
26
8:30 AM08:30

Symposium "Benkene på Vangen"

benkene på vangen.jpg

Aurland kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterar symposium i Aurland om natur, folk og stad i utvikling. Velkomen   til ope hus på Trudvang torsdag 26.oktober kl 08.30-16.00.

PÅMELDING|AURLAND KOMMUNE
Send påmelding til Inge Håvard Aarskog, næringssjef i Aurland kommune på e-post: iha@aurland.kommune.no
Frist: Torsdag 18. oktober 2017
For meir informasjon kontakt Inge Håvard Aarskog i Aurland kommune.
Mob: + 47 94801823. E-post: Inge.Havard.Aarskog@aurland.kommune.no
eller Mona Elisabeth Steinsland, Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Tlf.: + 47 57638118. E-post: Mona.Elisabeth.Steinsland@sfj.no

Program for symposiet finn du her: 

View Event →
Oct
19
6:00 PM18:00

Har du eit hjarte som for Aurlandsdalen bankar....

Aurlandsdalen - ope møte 2017-web.jpg

Prosjektet ”Nye Aurlandsdalen” inviterer til ope møte der vi m.a. vil orientere om kva som er gjennomført av ulike tiltak og kva som vidare er planlagt utført i tida frametter.

Saklista vil elles ta opp til drøfting og innspel fylgjande tema: 
Køyreplan for å handtera akutte naturhendingar.
Levande landskap i Aurlandsdalen.
Samband? Samarbeid? Aust/Vest. 
Parkering - kva er status, evt. kva treng vi?
Ymse.
Ta med engasjement, kreativitet, tankar, innspel, løysingsforslag, praktisk erfaring, nyfikne og arbeidsglede.

Vel møtt!

Tid: 19. oktober
Kl: 18.00-20.30
Stad: E-CO sitt administrasjonsbygge i Vassbygdi

View Event →
Les om våre partnarar