Søknadsfrist Kursa: "Byggeskikk" og "Tekstilkultur I"

15. desember er frista for å søka på kursa i "Byggeskikk" og "Tekstilkultur I" hjå Vestnorsk kulturakademi - Bygningsvernsenteret Voss/Hardange. 

På alle faga deira får du opplæring i handverk og teknikkar som kan koma til nytte i mange samanhengar. Ein treng heller ikkje å vera handverkar får å ta faga, ein vil få rettleiing under vegs, og motivsjonen og ei god interessa er viktigare enn erfaring! 

Er dette kanskje noko for deg eller nokon du kjenner? 

 

Sjå òg deira facebook for meir informasjon

Les om våre partnarar