Marknad -IL Modig

27. desember arrangerar idrettslaget Marknad.

Gåver vert motteke med takk! Ta i tilfelle kontakt med nokon i festnemnda. 

Festnemnda, IL Modig Liv, Marianne, Siri og Lars Ove

 

Ta kontakt med IL- Modig for nøyaktig tidspunkt, sjekk òg heimesida til Fresvik Grendalag på. www.fresvik.net

Les om våre partnarar