Lærdalsmarknaden


Den tradisjonelle Lærdalsmarknaden vert i år arrangert 17.-19. juni 

Kongevegen over Filefjell, den snart nyrestaurerte historiske vegstrekninga mellom Lærdalsøyri og Vang i Valdres, vert feira under Lærdalsmarknaden 2016. 

 

Sjå nettsida deira for program. 

Les om våre partnarar