Innføringskurs i ysting SJH


Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule organiserar Innføringskurs i ysting kvart år. Kurset i år er allereie fullbooka, men les årets kurs så kan det vera at du melde deg på neste gong? :) 

Meir informasjon om kurset kan du lesa på deira heimeside; 

Innføringskurs i Ysting SJH. 

Les om våre partnarar