Frist: Deltaking Jubileumskonkuransen for 10 år med Verdsarv

Frista for deltaking med bilete, film eller skrivestykke i JUbileumskonkurransen for #10ÅrMedVerdsarv  går ut 31. januar 2016!

Den 14. juli 2015 er det 10 år sidan at Vestnorskfjordlandskap med delområda Geirangerfjorden og Nærøyfjorden vart innskrive på UNESCO si verdsarvliste for natur- og kulturarv av universell verdi. Dette ynskjer me å markere med film-, foto-, og litteraturkonkurransar under temaet «Å leva med Verdsarven».

Vinnarane av konkurransane vert premierte.

Skrivekonkurransen er eit samarbeid med Nynorske Litteraturdagar. 

Les meir om vilkår fordeltaking på konkurransesida vår!

 

Les om våre partnarar