Jun
24
9:00 AM09:00

Guida tur i Aurland kommune

 Foto:Bengt Erlend Skjerdal

Foto:Bengt Erlend Skjerdal

Den guida turen i Aurland vert ein kultur- og naturhistorisk tur strekninga Myrdal stasjon - Ugjerdsdalen - Kårdalen - Blomheller stasjon.

Varigheit: 3-4 timar

Dato: Søndag 24. juni

Turen passar og for familiar med born (frå ca. skulealder).

Nærare info om tidspunkt, program og påmelding vert kunngjort i løpet av mars.

Kontaktperson: Gry i Verdsarvparken på e-post: gry@naroyfjorden.no eller tlf.: 95141438

View Event →
Aug
4
to Aug 5

Guida tur i Vik kommune

 Foto: Sigbjørn Bøtun

Foto: Sigbjørn Bøtun

Turen vår i Vik kommune i år går frå Fresvik til Fresvikjordalen med Vik og evt. og Dyrdal som endepunkt. Det blir overnatting i hytte i Fresvikjordalen.

Turdato: 04.-05. august 2018.

Denne turen er eit samarbeid mellom Vik Turlag, Aurland Turlag og Verdsarvparken og er ei markering av 150-årsjubileet til DNT.

Meir informasjon kjem.

View Event →
Sep
5
4:30 PM16:30

Seminar om tørrmuring

WP_20150919_13_53_51_Pro.jpg

Det vert seminar om tørrmuring i Aurland onsdag 05. september, ettermiddag/ kveld.

Seminaret vert halde på Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Fagleg ansvarleg for seminaret er murar Haakon Aase.

Sjølve seminaret har éin pris for studentar og éin for ordinære deltakarar og inkluderer kaffe/te, frukt og suppe med brød til:

- Kr. 200,- (studenter)

- Kr. 300,- (ordinære deltakere)

(Dei som deltek på tørrmuringskurset skal ikkje betala for seminaret, for det er innbakt i kursprisen.)

Kursavgiften er:

- Kr. 1700,- (inkl. seminaret, samt lunsj, kaffe/te og frukt under kursdagane)

- evt. overnattingsutgifter kjem i tillegg

For spørsmål kontakt Gry i Verdsarvparken på mail: gry@naroyfjorden.no  

alternativt tlf. 95141438.

Arrangørar: Nærøyfjorden Verdsarvpark og Sogn Jord- og Hagebruksskule

View Event →
Sep
9
9:00 AM09:00

Guida tur i Voss kommune

Den guida turen i Voss kommune går strekninga Ljosanddalen - Borgarbuvatn - Grånosmyrane - Elvamotet/Svehaugane tur/retur.

Dagstur på ca. 8 timar.

Oppmøte: Ljosandbotn stasjon. Turguide er Helge Titland.

Turdato: søndag 9.september

Meir info kjem!

View Event →

Jun
11
2:00 PM14:00

Kurs - lær deg å lage ditt eget biokull

Kurset er mynta på alle som arbeider med jord, både som privat hageeier, og som profesjonell aktør innen jordbruket. Biokull er siste skrik innen både hagebruk, landbruk, økologisk jordbruk og innen gartnerinæringa. 

Kurset blir på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland måndag 11. juni frå kl.14 til 17.

Kurset koster kr.600.-. Påmelding kan du gjøre her

Elevar ved skulen får 50 % rabatt!

Sjekk: www.godjord.no for mer info.

Hva er biokull?
Biokull er en glemt teknologi fra Amasonas, som ble gjenoppdaget først på 1990-tallet. Teknikken gir en eksponensiell økning i bioaktiviteten i jorda, forbedret jordstruktur og sunnere plantevekst. Den kan sammenliknes med en korallrev, som utgjør en betydelig kilde til bioproduksjon i havet.
Sist, men ikke minst, bruk av biokull kan bli en av de største kildene til karbonlagring.Brenning av kullet må gjøres utendørs. Vi har laga en «flippover» til utendørs bruk med disse temaene, slik at presentasjonen kan foretas nær brenninga. Ved dårlig vær må man ha gode klær. Det blir lite røyk fra denne produksjonsmetoden, så det skulle ikke sjenere naboer.
 

View Event →
Jun
8
to Jun 10

KURS I STI-VEDLIKEHALD

KURS - Stivedlikehald 08052018.jpg

Nærøyfjorden Verdsarvpark ynskjer velkomen til innføringskurs i vedlikehald av gamle ferdselsårar, som til dømes kløvjavegar.

Tema på kurset vil vere vedlikehald av gamle stikkrenner, steinlagde myrområde, tørrmurar og trinn. Kurset er meint for deg som er eigar eller deg som er engasjert i ivaretaking av kulturlandskapet i verdsarvområdet og innfallsportane rundt, som Aurlandsdalen.

KURSINFORMASJON: Kursinstruktør: Berit Bruvik, frå Berit Bruvik Tørrmuring.

Tid: 8.-10. juni

Fredag: Teorikveld på Rådhuset i Aurland (kommunestyresalen) 18.00-21.00

Laurdag: Feltarbeid i Aurlandsdalen/Vassbygdi frå 9.00-16.30

Søndag: Feltarbeid i Aurlandsdalen/Vassbygdi frå 9.00-16.30

Pris: 500,-

Servering: Enkel lunsj og kaffemat er inkludert i kurskontingenten.

Ta med: Personleg verneutstyr som hørselsvern, augevern og hanskar, arbeidsklede og gode sko, steinverktøy som steinhammar meislar, sleggje, spedt, spade, krafse osv., drikke og turmiks.

View Event →
May
10
2:00 PM14:00

Stalheimskleiva Opp 2018

stalheimskleiva-opp2018.png

For 11.gong vert Europa sitt brattaste gateløp arrangert! I våt, vill og vakker natur går løypa 2 km med ei stigning på 280 h.m.

LØP:
START KL. 14.00 TRIMLØP MED NATURSTI
START KL. 15.00 HARDHAUSEN*
Sykkel–rulleski -løp.
Premiering damer og herrar for samla best tid i alle aktivitetar.
START KL. 15.15 BARNELØP
START KL. 16.00 – Motbakkeløp*
God premiering i alle klassar. + beste tid herrer og damer kr.5000
+ ny løyperekord herrer/damer kr. 5000 ( 9.04 J.Tvedt, 10.41 S.Rafaelsen)
Deltakarnummer hentast ved mål på toppen av Stalheimskleiva.
Påmelding til Motbakkeløpet og Hardhausen på www.VossOppturar.no

Meir info: Gudmund Furu  tlf 40476414    epost: gudmfuru@gmail.com
 

View Event →
Apr
19
8:30 AM08:30

Ryddedag langs fjorden

Torsdag 19.april trør mange gode krefter til og vil rydde boss langs begge verdsarvfjordane våre; Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. Flåm skule og ABU stiller med mange klassar som vil bli frakta ut i terrenget med båt, buss, kajakk og sykkel! 

Nærøyfjorden verdsarvpark arrangerer denne dagen i samarbeid med med verneområdeforvaltar, SNO, Aurland kommune, næringsliv og frivillige lag.  Partnarar av Verdsarvparken er engasjerte; me får god hjelp frå Njord, Kystlaget, Visit Flåm, Vikingvalley, Fjordsafari, Aurland sparebank, Flåm skule, ABU og mange fleire. Ei slik stormønstring vitnar om at mange er opptekne av å ta vare på miljøet og naturen me har rundt oss! 

Desse fjordane har verdsarvstatus, og det er difor viktig å ha eit særleg fokus på opplæring og å skape engasjement rundt ivaretaking av naturen og landskapet rundt fjordane. Med aukande besøk og trafikk er det særs viktig å bli medvitne på kva det medfører av auka forsøpling. Me vonar at eit breitt samansett dugnadslag vil gi auka kunnskap hjå mange brukargrupper og at ringverknadene kan bli positive med det resultat at vi får mindre søppel langsmed strendene. Skuleelevane vil plukke søppel over store område denne dagen – både langs strendene og i bygdene. Du kan også gjere ein innsats: plukk søppel i nærmiljøet ditt eller langs vegen du likar å gå tur!

 

View Event →
Mar
15
10:00 AM10:00

Voksesmerter II

voksesmerterII-15.mars-2017.png

Samhandling - kan me finne formelen?

Emblanettverket inviterar til ny næringsdag torsdag 15.mars kl 10-16 i Fretheimsalen, Fretheim Hotell.

Kristin Krohn Devold (NHO Reiseliv)
Vigdis Jordal (Hjertebank)
Remi Solberg (Ordførar Vestvågøy)
Ståle Brandshaug (Visit Sognefjord)
Mads Bækkelund

Påmelding til post@sognefjordennh.no innan 15. mars.
Pris: 850,- kr. Målbedrifter i Sognefjorden Næringshage: kr. 300. Lunsj er inkludert.

Drøs, mat og drikke på Ægir same kveld?
Sei ifrå i god tid, så reserverer me plass til deg kring middagsbordet :)

 

View Event →
Feb
8
to Feb 9

GRØN FJORD KONFERANSEN 2018

 Foto: Sverre Hjørnevik

Foto: Sverre Hjørnevik

Årets konferanse har fått tittelen: «Verdsarvfjordane - Noregs framtidige, GRØNE FYRTÅRN?» Den 8.-9. februar 2018 arrangerer Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv for tredje gong GRØN FJORD - KONFERANSEN.

Konferansen har frå fyrste år vore ein viktig møteplass for inspirasjon og kunnskapsbygging kring grøne løysingar, forsking og berekraftig utvikling. Dagsaktuelle tema vert sett på dagsorden og vi spør oss: «Kan vi snu blårøyk, eksos, trafikkaos og fråflytting – til grøne, reine og idylliske fjordsamfunn i vekst? Har vi gode nok verkty for å nå visjonen om «sporlaus ferdsel»? Er næringslivet klar for den grøne omstillinga?» 

Konferansen er open for alle og Grøn fjord partnarar får medlemspris. Er du ikkje partner, men ønsker å bli det, kontakt oss i dag! 

Bestill plass på GRØN FJORD KONFERANSEN! Den vert garantert makelaus!

NB! Det er begrensa plassar på båten og konferansen, så ver raskt ute å bestille plass om du vil sikre deg deltaking, det kan verte rift om plassane! 
Programmet finner du her: fjordsenter.com/wp-content/uploads/2018/01/gron-fjord-konferansen-2018.pdf 

View Event →
Feb
8
to Feb 9

Klima. og miljøminister Vidar Helgesen opnar Grøn fjord konferansen 2018

Flåm AS 23.8.17.915.jpg

Den 8.-9. februar 2018 arrangerer Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv for tredje gong GRØN FJORD- KONFERANSEN. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vert til stades på fyrste del av konferansen og vil stå for opninga. Ministeren har vore svært tydeleg i sakene som vedkjem forureining i verdsarvfjordane, og arrangøren ser med glede og stor forventing fram mot m.a. Sjøfartsdirektoratet sin presentasjon av tiltak i verdsarvfjordane.

Denne gongen får konferansen ei fantastisk opptakt gjennom ein båttur inn fjordane våre: Arrangøren har fått på plass ein avtale med The Fjords, og konferansedeltakarane kan stige om bord i båten «Vision of The Fjords» i Ålesund og bli frakta heilt inn til Geiranger, der hovudtyngda av programmet vil finne stad. Fartyet er ein nyskapar, bygd etter dei nye krava til passasjerfarty med batteridrift (hybrid), og sjølve designet på båten har vekt stor merksemd med sin inspirasjon frå spektakulært fjordlandskap. Fartyet vart kåra til «Ship of the year 2016» på verdas største skipsfartsmesse SMM i Hamburg.

Sjølve konferanseprogrammet vil starte på båten, og her vonar vi òg statsråd Vidar Helgesen vil delta. Konferansen har frå fyrste år vore ein viktig møteplass for inspirasjon og kunnskapsbygging kring grøne løysingar, forsking og berekraftig utvikling. Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv ynskjer m.a. gjennom denne konferansen å ta dei statlege ambisjonane for verdsarvområda på alvor: «Norske verdsarvområde skal utviklast som fyrtårn for den beste natur- og kulturminneforvaltinga»1 .

Under årets konferanse vil deltakarane òg få grundigare innblikk i dei tiltaka Sjøfartsdirektoratet tilrår at det arbeidas vidare med for å få meir miljøvenleg ferdsel på fjorden, og vi utfordrar fagmiljø, forvalting og politikarar til å seie noko om korleis vi i praksis kan nå dei statlege ambisjonane for verdsarvområda. Eit svært spanande program er under oppsegling, og Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv vonar flest mogleg prioriterer å delta på Grøn fjord-konferansen 2018. Den vert garantert makelaus!

Komplett program er snart tilgjengeleg. Det vert opna for påmelding med det fyrste.

For meir informasjon – kontakt:                                                                                        Merete Løvoll Rønneberg,                                                                                        fungerande dagleg leiar i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Mobil: 99 37 65 85 Mail: merete@verdsarvfjord.no

View Event →
Jan
31
7:00 PM19:00

Informasjonsmøte om tilskot til investeringar i landbruk og hagebruk 2018

innovasjon Norge.png

Innovasjon Norge inviterer til informasjonsmøte i Sogndal og Innvik. Her vil du få informasjon om tilskot til investeringar i landbruk og hagebruk. Målgruppe er gardbrukarar som ynskjer å søkje om støtte i 2018, men møtet er ope for alle.

Sogndal:     31. januar kl. 19.00          Stad:  Kommunestyresalen, Sogndal kommune

 Innvik:       5. februar kl. 18.00          Stad:  Innvik fruktlager

Tema:

  • Generell orientering om prioritering av IBU-midlane (investerings- og bedriftsutviklingsmidlane) for 2018 i Sogn og Fjordane.
  • Retningslinjer for støtte til frukt og bær 2018.

Vel møtt!

View Event →
Nov
28
10:00 AM10:00

Klima og miljøseminar på Skei

landbruksrobot.png

Klima, landbruk og robot

Reduksjon av klimaavtrykk i Norsk landbruk er tema for seminaret på Skei 28.november 2017. Arrangør er Sogn og Fjordane Landbruksselskap og seminaret går føre seg på Thon hotell Jølster, Skei.

Målgrupper :

Bønder, forvaltning, rådgjevarar, politikarar og alle andre som er opptekne av utviklinga i landbruket Påmelding: 22. november

Program og informasjon finn du her :

View Event →
Nov
16
6:30 PM18:30

Kulturminnekveld

aurl-dalen.jpg

Kulturminnekveld på biblioteket: 
Ei historisk reise i Aurlandsdalen
Torsdag 16. november kl 18.30

Svein Indrelid: Samkvem mellom aurlendingar og holingar i eldre tider, og driftehandelen.
Morten Clemetsen: Kulturminne i Aurlandsdalen, notid og framtid. 


Ope for spørsmål og diskusjon i etterkant.
Det blir enkel servering.

Alle er velkomne!

Arr: Aurland Sogelag og Aurland kommune

View Event →
Oct
26
8:30 AM08:30

Symposium "Benkene på Vangen"

benkene på vangen.jpg

Aurland kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterar symposium i Aurland om natur, folk og stad i utvikling. Velkomen   til ope hus på Trudvang torsdag 26.oktober kl 08.30-16.00.

PÅMELDING|AURLAND KOMMUNE
Send påmelding til Inge Håvard Aarskog, næringssjef i Aurland kommune på e-post: iha@aurland.kommune.no
Frist: Torsdag 18. oktober 2017
For meir informasjon kontakt Inge Håvard Aarskog i Aurland kommune.
Mob: + 47 94801823. E-post: Inge.Havard.Aarskog@aurland.kommune.no
eller Mona Elisabeth Steinsland, Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Tlf.: + 47 57638118. E-post: Mona.Elisabeth.Steinsland@sfj.no

Program for symposiet finn du her: 

View Event →
Oct
19
6:00 PM18:00

Har du eit hjarte som for Aurlandsdalen bankar....

Aurlandsdalen - ope møte 2017-web.jpg

Prosjektet ”Nye Aurlandsdalen” inviterer til ope møte der vi m.a. vil orientere om kva som er gjennomført av ulike tiltak og kva som vidare er planlagt utført i tida frametter.

Saklista vil elles ta opp til drøfting og innspel fylgjande tema: 
Køyreplan for å handtera akutte naturhendingar.
Levande landskap i Aurlandsdalen.
Samband? Samarbeid? Aust/Vest. 
Parkering - kva er status, evt. kva treng vi?
Ymse.
Ta med engasjement, kreativitet, tankar, innspel, løysingsforslag, praktisk erfaring, nyfikne og arbeidsglede.

Vel møtt!

Tid: 19. oktober
Kl: 18.00-20.30
Stad: E-CO sitt administrasjonsbygge i Vassbygdi

View Event →
Oct
8
10:00 AM10:00

Kulturhistorisk tur Stalheim-Brekkedalen-Jordalen

plakatbilde-tur8okt.jpg

Søndag 8.oktober arrangerer Verdsarvparken og Jordalen Grendalag en guida tur strekninga Stalheim - Brekkedalen - Jordalen. Turen er ei vandring gjennom kulturhistoria i området.

Me går gjennom fleire stølsområde, flott kulturlandskap og på gamle ferdslevegar mv.
I Jordalen går me den nyskilta Gamlevegen frå Nåsen (Nosi) og fram til skulehuset, der me får servert suppe og høyre om Jordalen Grendalag sitt arbeid for å styrke og utvikle bygda si.

Turen går for det meste på grusveg og fin sti med moderate stigningar. Distansen er 15-16 km.

Guide på turen er Kari Mørkve Jordalen i lag med repr. for Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Turen er den 3. av årets guida turar i verdsarvkommunane i regi av Verdsarvparken, og er startskotet for vår markering av Dei norske kulturminnedagane 2017.

Praktisk informasjon:
- Ha med sitjeunderlag og høvelege turklede. Joggesko el lette tursko er tilstrekkeleg i tørt vær.
- Ha med drikke og matpakke.
- Pris pr. vaksen: kr. 150,- (dekkjer mat, guiding og evt. skyss)
- Pris pr. born (6-16 år): kr. 50,-
- Oppmøte: Stalheim

Påmelding innan torsdag 05. oktober 2017.

Kontaktperson: 
Nærøyfjorden Verdsarvpark v/ Gry Mørk
- tlf. 95 14 14 38
- e-post: gry@naroyfjorden.no

View Event →
Oct
5
5:00 PM17:00

Kurs i søknadsskriving og rapportering

P1040280.JPG

Vil du søkje eller har du fått tilskot til restaureringsprosjekt? No kan du bli med på kurs i søknadsskriving og rapportering torsdag 5. oktober kl. 17.00–20.30 på Rådhuset i Aurland.

Program:

• Aktuelle tilskotsordningar (Norsk Kulturminnefond, tilskot til kulturminne på verdsarvlista, UNI, m.fl .)

• Kva er ein god søknad og kva er ein god rapport?

• Erfaringsdeling

• Hjelp til arbeid med eigen søknad/rapport

• Enkel servering

Målgruppe: Eigarar/forvaltarar av eldre bygningar og andre kulturminne, private og offentlege.

Påmelding innan 3. oktober. Kontakt tlf.: 951 41 438/e-post: gry@naroyfjorden.no

View Event →
Sep
22
to Sep 23

Norsk håndverksinstitutt har 30 års jubileum

hni2.png

Håndverksinstituttet fyller 30 år, dette blir markert i samband med Løfte håndverkets høstsamling. LØFTE HÅNDVERKET er interessenettverk for organisasjonar, miljø og enkeltpersonar som jobbar for å verne om tradisjonelle håndverksfag.

Fredag 22.september startar markeringa med samling og program som du kan lese meir om her: Invitasjon jubileumsseminar

Laurdag 23.september held markeringa fram med spanande seminar som du kan lese meir om her: invitasjon seminar  .

"Som en del av markeringen har vi invitert fire av instituttets tidligere håndverksstipendiater innenfor området bygghåndverk, til å dele noen av sine erfaringer med bygningsvern. Alle fire har på hvert sitt vis preget arbeidet med restaurering og utforskning av håndverksprosesser i Norge etter avsluttet stipendiatperiode."

Begge dagane foregår på Maihaugen, Lillehammer.

View Event →
Sep
9
9:00 AM09:00

Heildagskurs om sopp, husbukk og andre skadedyr i eldre bygningar og bygningsmiljø

Er du huseigar, handverkar, jobbar du innan museumssektoren eller annan forvaltning? 
09. september blir det arrangert EIT HEILDAGSKURS OM SOPP, HUSBUKK OG ANDRE SKADEDYR I ELDRE BYGNINGAR OG BYGNINGMILJØ, med Johan Mattsson frå Mycoteam som kurshaldar.

Kurset vil ha eit generelt fokus på dei skadar som kan opptre i samband med gamle bygningar, med særleg fokus på forholda som gjeld for skader på Vestlandet generelt og i Sognefjorden/ dei indre fjordstrøk spesielt: Ulike typar sopp og skadeinsekt (herunder husbukk).

Kurset finn stad på Otternes Bygdetun i Aurland kommune, og er eit samarbeid mellom Nærøyfjorden Verdsarvpark og Stiftinga Otternes Bygdetun.

Kurset kostar kr. 500,- (inkl. lunsj, kaffi/te og frukt).

Dette kurset er eitt av tre arrangement som Verdsarvparken held for å markere Dei norske kulturminnedagane 2017.

Påmelding innan: 6. september 2017

Kontaktperson:
Nærøyfjorden Verdsarvpark v/ Gry Mørk
tlf. 95 14 14 38
mail: gry@naroyfjorden.no

View Event →
Sep
2
to Sep 3

Kulturminnedagen 2017

 Budeier på Langhuso kring 1918 (fylkesarkivet)

Budeier på Langhuso kring 1918 (fylkesarkivet)

Ekta stølsdag på Langhuso! 

Ein god tradisjon har vore stølsdag på Langhuso i Undredalen. Denne kan du få vere med på laurdag 2.september frå kl 12.00. Ein hel dag fylt med flotte opplevingar og herleg mat knytt til stølslivet.

Arrangementet passar for alle - også for dei som er dårleg til beins eller har barnevogn.

Velkomen til feiring av Kulturminnedagen!

Ta med kontantar til kjøp av mat, drikke og eventuelt lokale stølsprodukt.

View Event →
Aug
19
12:00 PM12:00

Familietur til Botn i Undredal

 Undredalselvi i Botn, foto: Pascale Baudonnel

Undredalselvi i Botn, foto: Pascale Baudonnel

Den gamle stølen Botnen - heilt inst i Undredalen, på sida av/bak Gudvangatunnellen - er ei bortgøymd og ukjend lita naturperle for dei aller fleste.

Verdsarvparken ynskjer difor i år å invitere alle til ein kjekk familietur dit i lag med Anna Elise Borlaug frå Fjord- og Fjelldraumar, som blir med som lokalkjendt turleiar og guide.

Turen tek ca. 30 min ein veg og går i ganske slakt terreng langs ein ulendt sti i variert terreng. Framme i Botn tek me oss god tid til å vere, til å prate, ete, leike - og, om det er bær der då, til å fylle nokre koppar med nyplukka blåbær som me kan nyte på staden.

Etter at me har kome attende frå Botn om ettermiddagen kan dei som vil bli med på stølen Langhuso. Her kan ein få helse på geitene og sjå på mjølkinga av dei på nært hald :)

Praktisk informasjon:
- Ha på gode sko og klede etter været
- Ha med sitjeunderlag, eigen niste og drikke
- Ha med kopp/spann/pose til å plukke bær i.
- Turen kostar kr. 50,- pr. familie. (Ta med kontantar)

Oppmøte:
- på stoppestaden / infoplassen ved avkøyringa frå E16 til Undredal, kl. 1145

VELKOMEN MED PÅ TUR!

View Event →
Aug
18
to Aug 20

Bringebærfestivalen 2017

Vik - den største bringebærkommunen i landet inviterer til festival! 

Frukt- og bærmarknad, bakekonkurranse, konsertar, og mykje meir kan du oppleve i Vik denne helga. Vestlandsfanden, Woodland Circus, Kjartan Lauritzen og Tor Talle Trio kjem - kjem du?

Norsk Bringebærfestival er eit samarbeidsprosjekt mellom frukt- og bærmottaka i Vik kommune, med mange gode støttespelarar frå Næringslivet, Vik kommune, Næringssamskipnaden, Vik sparebank, lag og organisasjonar. 

Du finn informasjon her: http://norskbringebaerfestival.no/index.html

View Event →
Aug
15
7:00 PM19:00

Jegermøter hjort- og elgjakta 2017

Som kjent er Nordfjella råka av skrantesjuke og jegerane kring Nordfjella skal ta prøver av hjort og elg. På møtet blir det informasjon om det praktiske opplegget for å få til dette. 

Jegermøter hjort- og elgjakta 2017 Lærdal, Aurland og Årdal

Det vert arrangert jegermøter som følgjande:

 Lærdal, på Villakssenteret tysdag 15. august kl. 1900

 Aurland, på Trudvang kino onsdag 16. august kl. 1900

 Årdal, i kommunestyresalen på rådhuset torsdag 17. august kl. 1900

Program

1900-1915 Velkommen v/ lokal forvaltning

1915-2000 Skrantesjuke, kartlegging og prøvetakingsregime v/Christer Rolandsen (NINA) 2000-2015 Kaffi

2015-2100 Soneforskrift/sentral forskrift om skrantesjuke v/ Nils Martin Fjær (Mattilsynet) Opplæring i prøvetaking av hjort/elg

2100- Utlevering av materiell

Vel møtt!

View Event →
Jul
29
9:00 AM09:00

E-CO Rimstigen Opp 2017

E-co Rimstigen opp 29.juli byr på både tur- og konkurranseklassar, med god premiering!

Løype: Frå Bakka til Rimstigen. Høgdeskilnad: 725m. Lengde: 2,75 km.

For meir informasjon og påmelding: naroyfjorden.no

Kontaktperson: Olav Terum, tlf nr: 99414496

View Event →
Jul
29
8:30 AM08:30

Aurlandsmarsjen 2017

Vi ynskjer velkomen til den tradisjonelle marsjen gjennom den unike Aurlandsdalen frå Østerbø 820 moh til Vassbygdi 83 moh.

Turløypa: Østerbø-Sinjarheim-Vassbygdi er om lag 19 km, og turen tek 6-7 timar. Stien er god og middels lett å gå. På Sinjarheim er det naturleg å ta ein matpause.

Påmelding: På Østerbø mellom kl 0830-1030.

Premiar: Det vert delt ut diplom til alle marsjdeltakarar, og premie for gjennomførte
5,10,15, 20 og 25 gonger.
Startkontingent: Vaksne kr 100,-  Born gratis.

For meir informasjon: www.aurland.kommune.no  telefon:57632900

View Event →
Jul
26
10:00 AM10:00

Natur- og kulturvandring Varpet - Svartavatnet i Ferios

Tema for denne flotte natur- og kulturvandringa i Feios er samspelet mellom naturgrunnlag og kulturpåverknad, og kva som bestemmer artsmangfald og naturlandskapet. 
Frå Varpet til Svartavatnet vandrar me gjennom Haugsetedalen og Gullsetedalen, som byr på høvesvis lett turterreng i storslagne omgjevnadar av høge, bratte li- og fjellsider.

Turleiarane - kjentmennene Gunnar og Bjørn Grindedal og biolog Siri Bøthun som deler av sin kunnskap om kulturhistoria i dalen og om økologi og naturmangfald.

Målet er å gje tur-fylgjet ei flott naturoppleving samstundes som dei får ei auka innsikt i korleis kulturhistoria påverkar vegetasjonen i samspel med naturtilhøva. Me får høyre om stølane me passerer og bruken av området historisk og i notid. Me får og lære om kvifor vegetasjonen endrar seg frå skogsområda og opp i fjellet, og kva som særpregar naturen i denne delen av Verdsarvområdet. 

Me samlast på Varpet, på ca 360 moh., og køyrer ein skogsveg fram til parkering nedst i Haugasetedalen. Herifrå går turen i slak motbakke forbi to stølar og vidare opp i snaufjellet. Stien er bratt eit mindre stykke ved Brekka, elles er stigninga jamn og moderat. Turmålet er Svartavatnet, på 1000 moh. Svartavatnet er eit botn-tjern, og ligg i ein fin, bre-erodert botn på nord-vestsida av Fresvikbreen. 

Turen er berekna å ta kring 6 timar inklusive god tid til pausar og ein matpause ved Gullsete. Me held roleg tempo, og turen er fin for familiar med barn som er vande med å vere med på tur. 

Ta med mat, drikke.te, sitjeunderlag og elles klede etter været.
Ein treng gode tursko, men tunge fjellstøvlar er ikkje naudsynt.

Frammøte på Varpet i Feios (på austsida av dalen, like forbi Grinddal) kl. 10.00.

Kontaktperson:
Gry Mørk     Tlf. +47 95141438     e-post:  gry@naroyfjorden.no 

 

View Event →
Jun
30
to Jul 2

Aurlandsmarknaden 2017

 Aurland Photograpy

Aurland Photograpy

Me ynskjer velkomen til Aurlandsmarknaden, ein tradisjonsrik sumar-marknaden ute i det fri. Her er det sosialt og kjekt, underhaldning og handel går hand i hand, og Marknadsfest er eit stort høgdepunkt både fredag og laurdag kveld.

Fredag vil Sandra Lyng og Robin og Bugge lage feststemning på Odden. Laurdag er det Folk Flest  og Ausekarane som skal lage stemning - velkomne!

Her kan du lese meir: http://ny.aurlandsmarknaden.no/

 

View Event →
Jun
25
to Jul 2

Ekstremsportveko 2017

Ekstremsportveko er den største sport- and musikkfestivalen i sitt slag. I ei heil veke konkurrerer nasjonale og internasjonale atletar og utfordrar seg sjølve i elementa. Men, det er ikkje konkurransefokuset som står sterkast heile denne veka; å dele kunnskap og glede over sporten sin, er like viktig denne veka på Voss!

For meir inforasjon kan du klikke her: https://ekstremsportveko.com/live/

View Event →
Jun
16
to Jun 18

Lærdalsmarknaden 2017

Velkomen til den største friluftsmarknaden i Lærdal, som har om lag 15.000 besøkande. Dette er sommarmarknaden, der sosiale møte mellom folk, underhaldning og handel går hand i hand. I 2017 kan me ynskje velkomen til til Lærdalsmarknad for 37 gongen etter oppattakinga av den historiske marknadstradisjonen i 1982.

Me ynskjer oss mange selgjarar, slik at det vert stor breidde og variert vareutval på Lærdalsmarknaden. Det vert opna for påmelding via www.laerdalsmarknaden.no frå medio mars 2017 og fram til ei veke før Lærdalsmarknaden tek til.

Her finn du meir informasjon: http://laerdalsmarknaden.no/laerdalsmarknaden-2/

Velkomen som selgjar og gjest!

  Geitostselgjarane frå Underdal er mellom dei mange som har travle dagar og god omsetnad under den tradisjonsrike marknaden på Lærdalsøyri

Geitostselgjarane frå Underdal er mellom dei mange som har travle dagar og god omsetnad under den tradisjonsrike marknaden på Lærdalsøyri

View Event →
Jun
1
to Jun 4

Gamalostfestivalen 2017

Gamalostfestivalen i Vik inviterer til innhaldsrike dagar, med eit program der dei aller fleste vil finne noko dei likar! Det blir aktivitetar frå morgon til kveld, ute og inne. Konsertar, utstillingar, bilmønstring, høgdegalla, fiskekonkurranse, fotballkamp, felles frukost, kassabilløp, gamalostting og mykje, mykje meir!

Du kan lese meir her: http://www.gamalostfestivalen.no/

View Event →
Les om våre partnarar