Jun
25
Jul 2

Ekstremsportveko 2017

Ekstremsportveko er den største sport- and musikkfestivalen i sitt slag. I ei heil veke konkurrerer nasjonale og internasjonale atletar og utfordrar seg sjølve i elementa. Men, det er ikkje konkurransefokuset som står sterkast heile denne veka; å dele kunnskap og glede over sporten sin, er like viktig denne veka på Voss!

For meir inforasjon kan du klikke her: https://ekstremsportveko.com/live/

Jun
30
Jul 2

Aurlandsmarknaden 2017

Aurland Photograpy

Aurland Photograpy

Me ynskjer velkomen til Aurlandsmarknaden, ein tradisjonsrik sumar-marknaden ute i det fri. Her er det sosialt og kjekt, underhaldning og handel går hand i hand, og Marknadsfest er eit stort høgdepunkt både fredag og laurdag kveld.

Fredag vil Sandra Lyng og Robin og Bugge lage feststemning på Odden. Laurdag er det Folk Flest  og Ausekarane som skal lage stemning - velkomne!

Her kan du lese meir: http://ny.aurlandsmarknaden.no/

 

Jul
29
8:30 am08:30

Aurlandsmarsjen 2017

Vi ynskjer velkomen til den tradisjonelle marsjen gjennom den unike Aurlandsdalen frå Østerbø 820 moh til Vassbygdi 83 moh.

Turløypa: Østerbø-Sinjarheim-Vassbygdi er om lag 19 km, og turen tek 6-7 timar. Stien er god og middels lett å gå. På Sinjarheim er det naturleg å ta ein matpause.

Påmelding: På Østerbø mellom kl 0830-1030.

Premiar: Det vert delt ut diplom til alle marsjdeltakarar, og premie for gjennomførte
5,10,15, 20 og 25 gonger.
Startkontingent: Vaksne kr 100,-  Born gratis.

For meir informasjon: www.aurland.kommune.no  telefon:57632900

Jul
29
9:00 am09:00

E-CO Rimstigen Opp 2017

E-co Rimstigen opp 29.juli byr på både tur- og konkurranseklassar, med god premiering!

Løype: Frå Bakka til Rimstigen. Høgdeskilnad: 725m. Lengde: 2,75 km.

For meir informasjon og påmelding: naroyfjorden.no

Kontaktperson: Olav Terum, tlf nr: 99414496

Aug
12
10:00 am10:00

Kulturhistorisk tur Stalheim-Brekkedalen-Jordalen

Laurdag 12. august arrangerer Verdsarvparken og Jordalen Grendalag en guida tur strekninga Stalheim - Brekkedalen - Jordalen. Turen er ei vandring gjennom kulturhistoria i området.

Me går gjennom fleire stølsområde, flott kulturlandskap og på gamle ferdslevegar mv.
I Jordalen går me den nyskilta Gamlevegen frå Nåsen (Nosi) og fram til skulehuset, der me får servert suppe og høyre om Jordalen Grendalag sitt arbeid for å styrke og utvikle bygda si.

Turen går for det meste på grusveg og fin sti med moderate stigningar. Distansen er 15-16 km.

Guide på turen er Kari Mørkve Jordalen i lag med repr. for Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Turen er den 3. av årets guida turar i verdsarvkommunane i regi av Verdsarvparken, og er startskotet for vår markering av Dei norske kulturminnedagane 2017.

Praktisk informasjon:
- Ha med sitjeunderlag og høvelege turklede. Joggesko el lette tursko er tilstrekkeleg i tørt vær.
- Ha med drikke og matpakke.
- Pris pr. vaksen: kr. 150,- (dekkjer mat, guiding og evt. skyss)
- Pris pr. born (6-16 år): kr. 50,-
- Oppmøte: Stalheim

Påmelding innan onsdag 09. august 2017.

Kontaktperson: 
Nærøyfjorden Verdsarvpark v/ Gry Mørk
- tlf. 95 14 14 38
- e-post: gry@naroyfjorden.no

Aug
18
Aug 20

Bringebærfestivalen 2017

Vik - den største bringebærkommunen i landet inviterer til festival! 

Frukt- og bærmarknad, bakekonkurranse, konsertar, og mykje meir kan du oppleve i Vik denne helga. Vestlandsfanden, Woodland Circus, Kjartan Lauritzen og Tor Talle Trio kjem - kjem du?

Norsk Bringebærfestival er eit samarbeidsprosjekt mellom frukt- og bærmottaka i Vik kommune, med mange gode støttespelarar frå Næringslivet, Vik kommune, Næringssamskipnaden, Vik sparebank, lag og organisasjonar. 

Du finn informasjon her: http://norskbringebaerfestival.no/index.html

Aug
19
12:00 pm12:00

Familietur til Botn i Undredal

Undredalselvi i Botn, foto: Pascale Baudonnel

Undredalselvi i Botn, foto: Pascale Baudonnel

Den gamle stølen Botnen - heilt inst i Undredalen, på sida av/bak Gudvangatunnellen - er ei bortgøymd og ukjend lita naturperle for dei aller fleste.

Verdsarvparken ynskjer difor i år å invitere alle til ein kjekk familietur dit i lag med Anna Elise Borlaug frå Fjord- og Fjelldraumar, som blir med som lokalkjendt turleiar og guide.

Turen tek ca. 30 min ein veg og går i ganske slakt terreng langs ein ulendt sti i variert terreng. Framme i Botn tek me oss god tid til å vere, til å prate, ete, leike - og, om det er bær der då, til å fylle nokre koppar med nyplukka blåbær som me kan nyte på staden.

Etter at me har kome attende frå Botn om ettermiddagen kan dei som vil bli med på stølen Langhuso. Her kan ein få helse på geitene og sjå på mjølkinga av dei på nært hald :)

Praktisk informasjon:
- Ha på gode sko og klede etter været
- Ha med sitjeunderlag, eigen niste og drikke
- Ha med kopp/spann/pose til å plukke bær i.
- Turen kostar kr. 50,- pr. familie. (Ta med kontantar)

Oppmøte:
- på stoppestaden / infoplassen ved avkøyringa frå E16 til Undredal, kl. 1145

VELKOMEN MED PÅ TUR!

Sep
9
9:00 am09:00

Heildagskurs om sopp, husbukk og andre skadedyr i eldre bygningar og bygningsmiljø

Er du huseigar, handverkar, jobbar du innan museumssektoren eller annan forvaltning? 
09. september blir det arrangert EIT HEILDAGSKURS OM SOPP, HUSBUKK OG ANDRE SKADEDYR I ELDRE BYGNINGAR OG BYGNINGMILJØ, med Johan Mattsson frå Mycoteam som kurshaldar.

Kurset vil ha eit generelt fokus på dei skadar som kan opptre i samband med gamle bygningar, med særleg fokus på forholda som gjeld for skader på Vestlandet generelt og i Sognefjorden/ dei indre fjordstrøk spesielt: Ulike typar sopp og skadeinsekt (herunder husbukk).

Kurset finn stad på Otternes Bygdetun i Aurland kommune, og er eit samarbeid mellom Nærøyfjorden Verdsarvpark og Stiftinga Otternes Bygdetun.

Kurset kostar kr. 500,- (inkl. lunsj, kaffi/te og frukt).

Dette kurset er eitt av tre arrangement som Verdsarvparken held for å markere Dei norske kulturminnedagane 2017.

Påmelding innan: 6. september 2017

Kontaktperson:
Nærøyfjorden Verdsarvpark v/ Gry Mørk
tlf. 95 14 14 38
mail: gry@naroyfjorden.no


Jun
23
Jun 25

Jordeplerock 2017

Sommarstemning og god musikk - velkomen til Lærdal og Jordeplerock!

Atristane som kjem i år er : Vassendgutane, Staut, Byting, Innertier, Daniel Kvammen og Freddy Kalas.

Du kan lese meir her: http://jordeplerock.no/

Jun
16
Jun 18

Lærdalsmarknaden 2017

Velkomen til den største friluftsmarknaden i Lærdal, som har om lag 15.000 besøkande. Dette er sommarmarknaden, der sosiale møte mellom folk, underhaldning og handel går hand i hand. I 2017 kan me ynskje velkomen til til Lærdalsmarknad for 37 gongen etter oppattakinga av den historiske marknadstradisjonen i 1982.

Me ynskjer oss mange selgjarar, slik at det vert stor breidde og variert vareutval på Lærdalsmarknaden. Det vert opna for påmelding via www.laerdalsmarknaden.no frå medio mars 2017 og fram til ei veke før Lærdalsmarknaden tek til.

Her finn du meir informasjon: http://laerdalsmarknaden.no/laerdalsmarknaden-2/

Velkomen som selgjar og gjest!

Geitostselgjarane frå Underdal er mellom dei mange som har travle dagar og god omsetnad under den tradisjonsrike marknaden på Lærdalsøyri

Geitostselgjarane frå Underdal er mellom dei mange som har travle dagar og god omsetnad under den tradisjonsrike marknaden på Lærdalsøyri

Jun
1
Jun 4

Gamalostfestivalen 2017

Gamalostfestivalen i Vik inviterer til innhaldsrike dagar, med eit program der dei aller fleste vil finne noko dei likar! Det blir aktivitetar frå morgon til kveld, ute og inne. Konsertar, utstillingar, bilmønstring, høgdegalla, fiskekonkurranse, fotballkamp, felles frukost, kassabilløp, gamalostting og mykje, mykje meir!

Du kan lese meir her: http://www.gamalostfestivalen.no/

May
28
12:00 pm12:00

Familietur til husmannsplassen Hausen

Bli med oss på tur! Husmannsplassen Hausen ligg på ei lita, solrik flate i Bleia naturreservat i Lærdal kommune. 

Stien til Hausen slynger seg 200 bratte høgdemeter oppover Hausanosi, frå foten av fjellet og oppover og oppover mellom gamal og høgreist skog, fram til der stien går inn mot lysninga i skogen der murane etter gardshusa framleis står att. 
Frå Hausen kan du sjå langt. Her er utsikt utover Sognefjorden mot Kaupanger og Leikanger og innover Sognefjorden og fjordarmane Årdalsfjorden og Lærdalsfjorden.

På turen får du lære litt om både natur og historie i dette området. Rein-Arne Golf, lærdøl og naturoppsyn, blir med på turen som guide.

Turarrangementet er ope for alle, men vil tilpassast familiar med born og ungdom i varierande aldre. 
Turen er den fyste av årets fire guida turar som Nærøyfjorden Verdsarvpark arrangerer i og kring verdsarvområdet.

Praktisk informasjon:
Oppmøte, tilkomst og parkering
- Kl. 12 ved starten av stien (ved brua ved Hausagjelet)
- NB: Det er usikkert om vegen ut Hausen er køyrbar med bil den dagen turen skal vere. Kontakt oss for nærare opplysningar om dette i forkant, om du ikkje planlegg å gå eller å sykle dit. 

Utstyr
- Ta med sitjeunderlag, gode tursko og elles turklede etter været.
- Ta med eigen niste og rikeleg med drikke. Det er ikkje vatn på Hausen.

Kontaktperson:
Gry Mørk/ Nærøyfjorden Verdsarvpark - tlf. 95 14 14 38
- mail: gry@naroyfjorden.no

Arr.:
Nærøyfjorden Verdsarvpark
Barnas Turlag i Lærdal

May
14
12:00 pm12:00

Vandreseminar om vindaugshistorie på Gamle Lærdalsøyri

Foto:Magnhild Aspevik 

Foto:Magnhild Aspevik 

Vil du bli med og høyre om vindauge frå ulike tidsperiodar? Om når og kvifor ein bør ta vare på dei gamle vindauga og ulike forhold knytt til istandsetjing? Om problemstillingar knytt til det å tilbakeføre til gamle eller originale vindauge? Om innsetting av vindaugskopiar – og kva som eigentleg er ein god kopi?

Då må du bli med på denne vandringa i det flotte miljøet på Gamle Lærdalsøyri! 

Det særprega, historiske trehusmiljøet på Gamle Lærdalsøyri er utgangspunktet for eit vandreseminar der desse viktige spørsmåla vil bli kasta lys over av Hallvard Trohaug, arkitekt, kunsthistorikar og byantikvar. Trohaug er huseigar og næringsdrivande på Gamle Lærdalsøyri.

Praktisk informasjon:
- oppmøte ved Gamle banken
- arr. er gratis
- etter seminaret kan dei som ynskjer det vere med og ta ein kaffi og ein matbit på "Kort og Godt" i lag med arrangørane (mat og drikke må kvar enkelt betale sjølv)
- spørsmål og påmelding rettast til Gry Mørk, tlf. 95141438 / e-post: gry@naroyfjorden.no

Påmeldingsfrist - 07. mai 2017.

NB: Seminaret vert arrangert med atterhald om nok deltakarar.

Arrangørar:
Fortidsminneforeningen - lokallaget for Indre Sogn
Nærøyfjorden Verdsarvpark

May
5
May 7

Kurs i linoljemaling

(Foto:Gry Mørk) Skulehuset på Bakka

(Foto:Gry Mørk) Skulehuset på Bakka

Det blir KURS I LINOLJEMALING på Bakka ved Nærøyfjorden første helga i mai. Her får du lære om teoriar og prinsipp for linoljemaling, å lage linoljemaling sjølv, om forarbeid og verktøy, og historikk. Hovudvekt er på utvendig linoljemaling, men ein kjem og inn på innvendig linoljemaling – og om det er interesse for det, kan ein og få lære å lage komposisjonsmaling til utvendig bruk.

Dato og klokkeslett: 
05. mai kl. 18.00-20.00
06. mai kl. 09.00-17.00
07. mai kl. 10.00-15.00

Kursinstruktør er malermester Knut Øystein Bakken, som har lang erfaring med tradisjonelle malingstypar og historiske maleteknikkar.

Kurslokalitet: 
Skulehuset på Bakka, Nærøyfjorden
i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap

Kursavgift: 
2500,-, inkl. lunsj og kaffe/te og frukt alle kursdagane

For meir informasjon og påmelding: 
 kontakt Gry i Verdsarvparken innan 30. april
– tlf. 95 14 14 38 eller e-post: gry@naroyfjorden.no

Kursarrangør: 
Nærøyfjorden Verdsarvpark, i samarbeid med Bakka Grendalag.

Det blir høve til å delta på ei omsyning på Bakka, for dei som måtte ynskje det, anten laurdagen eller søndagen etter kurset.

Mar
24
Mar 25

Invitasjon til seminar i Lærdal

Seminaret vert arrangert av "Felles landbrukskontor i ÅLA", "Prosjekt sau og utmark i ÅLA" og "Sogn og Fjordane Bondelag": 

Vi har gleda av å invitere til seminar i Lærdal for bønder og andre med interesse for matproduksjon. Vi samlast i Lærdal Kulturhus for to innhaldsrike dagar der vi set søkjelyset på garden sine ressursar, verdiskaping frå landbruket og framtidig produksjon av mat. Vi oppmodar spesielt unge bønder til å kome. 

Du finn heile invitasjonen, program og praktiske opplysningar her : Invitasjon til seminar i Lærdal

Mar
16
9:30 am09:30

"Voksesmerter - frå sesong til heilårsdrift"

Emblanettverket inviterer til næringsdag med fokus på samanhengen mellom næringsutvikling og samfunnsutvikling. 

Torsdag 16.mars kl 09.30-16.00 i Fretheimsalen, Fretheim Hotell.

PROGRAM:

EMBLANETTVERKET  v/Aud Melås, Adm.dir. Flåmsbrygga as

NEW INNOVATIVE CUSTOMER EXPERIENCES v/Karen B. Wolf, prosjektleiar

BEITOSTØLEN, FRÅ VINTERSPORTSSTAD TIL HEILÅRSDESTINASJON Atle Hovi, admin.dir. Betostølen Resort

SAMANHENGEN MELLOM NÆRINGSUTVIKLING OG SAMFUNNSUTVIKLING Jan Heggheim, Fylkesdirektør Næring og Kultur, Sogn og Fjordane Fylkeskommune

PANELDEBATT Leia av Knut Roger Nesdal, næringssjef i Gloppen

I tillegg til innleiiarane deltek ordførar Noralv Distad, næringssjef Inge Håvar Årskog og Ståle Brandshaug frå Visit Sognefjord.

Påmelding til post@sognefjordennh.no innan 15. mars.

Pris: 500,- kr. Målbedrifter i Sognefjorden Næringshage: GRATIS. Lunsj er inkludert.

 

 

Mar
15
5:30 pm17:30

Informasjonsmøte om fruktdyrking

Næringssjefen i Aurland kommune og Felles Landbrukskontor ÅLA invitera til informasjonsmøte om fruktdyrking.

Møte vert i Aurland onsdag 15.mars kl 17.30.

Med på møte vert mellom anna Sognefrukt v.Hammervoll og Lærdal Grønt v.Mundal

Meir informasjon om møte kjem.

Set av tida om du er interessert i kva mulegheiter det er for fruktdyrking på din eigedom.

http://www.laerdal.kommune.no/informasjonsmoete-om-fruktdyrking.5965132-156407.html

Feb
15
7:30 am07:30

Aurland kommune inviterer til Næringsmøte "frukostmøte"

Aurland kommune inviterer alle næringsverksemder i Aurland kommune til næringsmøte onsdag 15.februar kl 07.30. Formålet med møtet er gjensidig orientering og dialog om saker som er aktuelle for næringslivet i Aurland kommune. 

Det er også lagt opp til at nokre verksemder får høve til å presentere sine tenester/produkt. Dette medfører at de som ynskjer å nytte seg av dette melder frå om det snarast til Inge Håvard Aarskog. Her gjeld prinsippet om «første mann til mølla». Vi ynskjer å utfordre verksemdene som har presentasjon på kva «det grøne skiftet» inneberer for deira del.

Agenda:

Frukost serverast kl 07.30 – 08.00

- 08:05 – 08:30 Velkommen og orientering v/Aurland kommune

- 08:30 – 09:15 Orientering/presentasjon frå verksemder

- 09:15 - 09:50 Spørsmål og diskusjon

- 09:50 – 10.00 Oppsummering

Påmelding seinast fredag 10.02 til: Inge Håvard Aarskog iha@aurland.kommune.no

VELKOMEN!

Feb
2
7:00 pm19:00

Møte om fiskeforvaltninga i fjellvatna

Aurland fjellstyre ber grunneigarar, garn- og sportsfiskarar og andre interesserte inn til føredrag ved forskar Harald Sægrov frå Rådgivende Biologer.

 Fokus på best mogleg drift av fjellvatna våre når det gjeld fiskeutjing, optimal produksjon og uttak av fisk. Han tek føre seg både reine aurevatn og vatn med aure og røy.

Møtestad: Ungdomshuset Trudvang

Tid: Torsdag 2. februar kl. 19.00

Jan
11
6:30 pm18:30

Handlar økonomi om meir enn pengar?

Sogn Jord- og Hagebruksskule ynskjer velkomen til foredrag og samtale med professor Ove Jakobsen onsdag 11. januar hjå Marianne Bakeri og Kafe kl. 18.30.

Prof. Ove Jakobsen jobbar til dagleg ved Senter for økologisk økonomi og etikk, Nord universitet. No kjem han til Aurland for å trimme våre små grå. Kva anna enn pengar kan økonomi handla om?

Kom, lytt, tenk - og snakk, om du vil!

Kafeen opnar kl. 18.30, foredraget starter kl. 19. Deretter spørsmål og samtale.

Serveringa er open. Inngangen er fri. Meir kan vi ikkje ynskje oss, anna enn din deltaking. Velkomen! 

Julemarknaden i Lærdal
Nov
19
Nov 20

Julemarknaden i Lærdal

Lærdalsmarknaden inviterar til Julemarknad 19.-20. november!

Gamle Lærdalsøyri har gode fasilitetar for gjennomføring av marknader, og her har både Lærdalsmarknaden og Haustmarknaden vore arrangert i meir enn 30 år, i nyare tid.

Foreninga Lærdalsmarknaden, med samarbeidspartnar Lærdal Husflidslag, arrangerte i fjor den andre Julemarknaden i Lærdal!

Me ynskjer oss selgjarar som tilbyr produkt i kategoriane husflid, trearbeid, mat og gåveartiklar, for berre å nemna noko. Ein skal både kunne handla seg julegåver og julemat på Julemarknaden i Lærdal. 

Haustmarknaden i Lærdal
Sep
24
Sep 25

Haustmarknaden i Lærdal

Lærdalsmarknaden inviterar til Haustmarknad 24.-25. september!

I samarbeid med Smak av Sogn, ser me fram til ny Haustmarknad, og til det store, bugnande grønsakstorget til Ernesto og hans hjelparar er klart for innrykk og storhandel. Her plar vere over 40 slag grønsaker, eit utval som er eineståande her i Sogn! Ernesto si utnemning som Bondevenn var velfortjent! På gamle Lærdalsøyri vil det elles bli rikeleg med sesongvarer som spekemat, lefsekling, geitost, honning, sild, rakfisk, most, kanelsnurr, varme kle og skinnfellar og mange andre varer til vinteren.

Motbakkeløpet Klondyke Opp på Voss
Sep
3
9:00 am09:00

Motbakkeløpet Klondyke Opp på Voss

Laurdag 3. september vert Klondyke Opp arrangert for tredje gong! Kom og opplev landets fyrste vertikale kilometer! Løypa opp til toppen av Klondyke er frisk, utfordrande og særeigen. Arrangementet har utgangspunkt på Een, om lag 5 km nord for Voss sentrum. Frå starten på Een svingar løypa seg vel 3,6 km og 1000 høgdemeter opp til himmelsynet på Klondyke (1090 moh.), ein fortopp til meir kjente Lønahorgi. Dette gir ein stigningsprosent på 28%! Undervegs og på toppen ventar flott utsikt over vossebygda med meir. Ta utfordringa og bli med på årets sprekaste tur saman med mange andre fjellglade mosjonistar og løparar!

Guida tur i verdsarven
Aug
27
Aug 28

Guida tur i verdsarven

Voss utferdslag inviterar i samarbeid med Nærøyfjorden Verdsarvpark til Guida tur i verdsarven med overnatting på Grindaflethytta. 

Turen går frå Upsete-Grånosmyrane-Grindafletene- til Stigen eller Ljosdalen. 

Bilete: Kristoffer Ullern Hansen. 

Ungarsk i Undredal
Aug
4
Aug 7

Ungarsk i Undredal

Festivalen Ungarsk i Undredal  4. - 7. august 2016

Program

TORSDAG4. august

KL 19 – 21            Lærdal Kulturhus

KABARET. Nostalgisk forestilling med sanger og musikk fra Budapest på 1920-30 tallet. Teatergruppen til Gábor Czeizel. Norsk tekst.    

Pris voksne 150 kr, barn over 12 år 70 kr.   

 

FREDAG5. august

18:00 – 19:30     Åpning av festivalen i Undredal

                               DANSESHOW. Ungarsk folkedans med norske fjell som bakteppe  

                               Musikk: Duna Folk Band, Dans: «Stjerneøynene» (Csillagszeműek)  

                               Sted: Brygga                            

19:30 – 21:00     BRYGGEDANS til ungarsk og norsk folkemusikk   

21:00 -  Servering av ungarsk mat og vin. Levende musikk og loddsalg

Pris voksne 250 kr uten mat, 450 kr med mat. Barn over 12 år 100 kr uten mat, 170 kr med mat.  Drikke kjøpes separat. 

 

LAURDAG6. august

10:00 – 14:00      UTFLUKT. Tur til Otternes. Nistemat og kaffe. Minikonsert under åpen himmel med musikere fra Duna Folk Band.  

15:30 – 16:00      LETTE KLASSIKERE – konsert med Dóra David (fløyte) og Freek Ympa (klaver). Verker av Vittorio Monti, Brahms og Grieg 

                                Sted: Ungdomshuset  

16:00 – 17:00     VINSMAKING ved vinprodusent Tamás Dúzsi fra Villány-området i Ungarn

                               Sted: Ungdomshuset

17:00 – 18:00     KABARET v/ teatergruppen til Gábor Czeizel

                               Sted: Ungdomshuset

Pris voksne 300 kr uten niste, 400 kr med nistemat. Barn over 12 år 100 kr uten mat, 150 kr med mat.  

18:00 – 19:30    MATSERVERING. Ungarsk gulasj laget på bål og norske lokale spesialiteter

                                Sted: Brygga

19:30 – 20:00      LODDTREKNING

                                Sted: Brygga

20:00 – 21:30      FELLES KONSERT med ungarske og norske musikere.

Med Duna Folk Band og Tom Karlsrud (ikke bekreftet); Blackwaters Rock Band og Sturle Sandvik

                                DANSESHOW ved «Stjerneøynene»

                                Sted: Brygga

21:30 -                   BRYGGEDANS

Pris voksne 300 kr uten mat, 500 kr med mat. Barn over 12 år 100 kr uten mat, 170 kr med mat. 

 

SØNDAG7. august

11:00 – 12:00      Konsert i Undredal Stavkirke. Ved Dóra David (fløyte) og Freek Ympa (klaver). Omvisning.

12:00 - 14:00      UTSTILLING av grafiske blader tegnet under festivalen av Wenche Gulbrandsen.

Sted: Ungdomshuset

OSTER FRA UNDREDAL: Presentasjon av oster fra Stølsysteriet v/ Anna Karine Marstein

Sted: Ungdomshuse

14: 30                    Festivalslutt

Alle bileta: Eva Dobos

 

 

 

Aurlandsmarsjen 2016
Jul
31
8:30 am08:30

Aurlandsmarsjen 2016

31. juli 2016 kan Aurland kommune, Venner av Aurlandsdalen og Aurland Røde kors invitera til den årlege Aurlandsmarsjen gjennom den unike Aurlandsdalen frå Østerbø 820 moh til Vassbygdi 83 moh

E-CO Rimstigen Opp 2016
Jul
30
10:00 am10:00

E-CO Rimstigen Opp 2016

Velkomen til eit motbakkeløp  midt i verdsarven, med både tur og konkurranseklasse.

Løpet startar i den vesle grenda Bakka, nede ved Nærøyfjorden. Målgang er på Rimstigen, 725 moh.

Løypa er 2,75 km lang, og slyngar seg bratt oppover lia etter god sti.

Deltakarpremiar til alle.

Pengepremiar og klassevinnarpremiar.

Turklassen har start kl. 10:00 og konkurranseklassen kl. 12:30. Klasse 13-13 år startar kl. 12:20.

Kontaktperson er Olav Terum (99414496, e-post: olav3112@hotmail.no).

Vikingmarknaden 2016
Jul
19
Jul 24

Vikingmarknaden 2016

19 – 24 Juli
Tysdag– Laurdag ope 11:00 – 18:00
Sundag ope 11:00 – 16:00

Vaksne kr. 100,-/ born 5-15 år kr. 50,-

Det vert underhaldning i form av vikingbryting, konsertar, leikar, osb. 

Ein kan òg vera med på ulike aktivitetar som vikingskipsturar, bogeskyting, øksekasting, nålebinding, smiing, bogemakeri og mykje anna moro! 

PÅ marknaden kan ein òg få kjøpt og smaka på vikingmat. 

Les meir på Vikingmarknaden si eiga heimeside. 

 

 

Les om våre partnarar